Orsaker och Ämne

Kväve

Kväve är en inaktiv gas som inte reagerar med något material, men upplagras teoretiskt till mättningsgränsen. När denna överskrides övergår gasen till mikrobubblor. Det är på det viset att fritt kväve tillsammans med andra gaser orsakar erosion av järnoxid på rörens insidor och bildar därmed slam i systemvattnet.

Fortsätt läsa

Magnetit

Gränsvärden: 0

Magnetit är en magnetisk, svart järnoxid bildas i slutna värmesystem och kylsystem som innehåller komponenter av järn. Som rör, ventiler, radiatorer m.m. När ett system fylls upp med vatten bildas först rost. Sen tar rosten åt sig en streatom och blir trevärdigt järn, till färgen svart och nu magnetiskt. Kornstorleken är 2 - 20 micron. 

Fortsätt läsa

Konduktivitet - Ledningsförmåga

Gränsvärden: 0 - 150 µS/cm

Med konduktivitet avses en lösnings förmåga att transportera elektrisk laddning. Atomer är oladdade och saknar elektrisk laddning och har en lösning av atomer ingen konduktivitet. I ex. en sockerlösning bildar atomerna molekyler eftersom de består av oladdade atomer har de ingen ledningsförmåga. Joner däremot är atomer som är laddade då de tagit upp eller avgett elektroner och blivit antingen negativt eller positivt laddade.

Fortsätt läsa

pH Värdet

Gränsvärdet: 8 pH - 9,5 pH

pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska beståndsdelar. Mäts på en skala från 0 till 14 där 7 pH är neutralt. Vatten med lågt pH-värde är ledningsangripande samt ökar risken för metallutlösningar som försmutsar systemet. pH-värdet för vatten bör vara mellan 8 pH och 9,5 pH i ett tekniskt vattensystem. Vid lägre 4 pH och lägre blir järnmaterial upplösta i jonform i systemvätskan. Angreppen sker då med kraftig rapidfart och vätskan blir röd i färgen.

Vid en rengöring med CleanSys metoden och en installerad CleanSys avgasare får systemvätskan ett stabilt och optimalt pH värde.

Syre Luft

Gränsvärden: 0,3 - 0,5 mg.

Syre utgör den största andelen gaser i värmesystemen och kylsystemen. Men även CO2CH4 och H2 finns ofta då i mindre delar.

Syre är en väldigt reaktiv gas. I system med mycket stål minskas syrgasen beroende på korrosion från 8 ml/l ner till 0,1 ml/l på några timmar efter att systemet är påfyllt.

Fortsätt läsa

  • 1
  • 2
Cookies gör det lättare visa våra våra tjänster. Genom att använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.