Skip to main content

CleanSys Support

Orsaker och Ämne

Magnetit

Gränsvärden: 0

Magnetit är en magnetisk, svart järnoxid bildas i slutna värmesystem och kylsystem som innehåller komponenter av järn. Som rör, ventiler, radiatorer m.m. När ett system fylls upp med vatten bildas först rost. Sen tar rosten åt sig en streatom och blir trevärdigt järn, till färgen svart och nu magnetiskt. Kornstorleken är 2 - 20 micron. 

Magnetiten gör så att värme/kyl överföring blir försämrad. Dåligt flöde eller helt igensatt i systemen. Magnetiten blästrar materialet, skadar ventiler, shuntar och pumpar. Lägger sig i botten på komponenter, det blir mindre värme t.ex. radiatorer. Radiatorventiler kärvar och fastnar, vilka då blir utbytta och fastnar efter 1-3 år igen. 

Enkel elektrolys test för magnetit

Med ett enkelt elektrolys test av systemvätskan ser vi hur mycket magnetit som finns.

CleanSys metoden tar bort all magnetit, sen installerar vi en CleanSys avgasare som ser till att magnetit inte bildas igen i systemen. Vi förlänger livlängden på systemen med 10-20 år.

Läs vår Policy