• Samarbete med CleanSys
  Energieffektivisering med optimering

  Ger Dig Mer

  Ett samarbete med CleanSys
      Ger din fastighet lönsamhet
      Vi sänker din energikostnad
                    i dina fastigheter

 • Optimering av systemvätskan fastighet
  Med mer än 25 års erfarenhet

  Optimering Systemvätskan

  Uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i värmesystem & kylsystem. 
  Med andra ord betala mindre för att värma upp/kyla ner dina fastigheter med optimering och ett Serviceavtal.

 • CleanSys Installerar Service Vento Avgasare
  VENTO Avgasare

  Avgasare i Världsklass

  50% Effektivare än andra traditionella avgasare
  Samt en lägre inköps kostnad per enhet

 • Analys och besiktning
  Besiktnings Protokoll

  Kostnadsfri
  Analys och
  Besiktning

  Värden på Magnetit, Syre, pH, Bakterier, Konduktivitet,
  Mikrobubblor, Fouling i fastighetens systemvätska.

 • Samarbete med CleanSys
 • Optimering av systemvätskan fastighet
 • CleanSys Installerar Service Vento Avgasare
 • Analys och besiktning
CleanSys Serviceavtal

Få en välmående kostnadseffektiv fastighet med vårt

Serviceavtal för värmesystem och kylsystem.

Ha ett optimerat och energieffektivt system alltid.
1. Service på systemvätskan och ev. avgasare.
2. Vi kommer ut 1 - 4 ggr per år beroende på storlek eller varje månad m.m.
3. Fastigheten blir energiekonomisk och lägre driftkostnad.
4. Minskad driftkostnad i budgeten.

Vid ett Serviceavtal på din fastighet får du:

- Egen felanmälan och support på webben.
- Snabb åtgärd vid problem i systemen.
- Rabatt på rengöring av systemvätskan.
- Rabatt på en installerad Vento Avgasare. 

CleanSys är ett företag som miljöeffektiviserar Era hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. Både privata fastighetsägare och statliga fastigheter. 
Vår Tekniker Thomas Rosenhoff har jobbat med de flesta stora fastighetsaktörerna. Och har lång erfarenhet inom problematiken i fastigheters vattenburna värme/kylsystem.

Samarbetet med CleanSys ger miljövänligare system, samt att fastigheten når upp till sin Miljö Policy. Energiuttaget och driftkostnader minskar med upp till 25-30%. Säkrare drift och mindre klagomål.

Beställ en kostnadsfri analys och besiktning - Serviceavtal

 

 • Värmesystem

  Energibesparing

  Här finns mycket magnetit och mikrobubblor som isolerar komponenter samt vvx från att överföra värmen. En energieffektivisering är nödvändig för att återställa systemvätskan till optimal. Systemet blir då fullt fungerande och besparingar på energikostnaden, driftkostnaden och miljöuttaget görs.

  Värmesystem Energibesparing CleanSys

 • Kylsystem

  Även här finns mycket magnetit och mikrobubblor. Systemvätskan i kylsystemen brukar få en kletig konsistens. Detta beror på att vätska under tryck reagerar olika på värme eller kyla. Vid en energieffektivisering återfår systemvätskan sin form och låter kylan överföras till de olika komponenterna återigen. Besparingar gör då även här.

  Optimering kylsystem CleanSys
 • Värmeåtervinning

  Dessa system är byggda för att ge upp till 40% i besparingar på värmekostnaden. Men oftast har de varit orörda och dåligt fungerande i fastigheterna. Vid en energieffektivisering så återfår de besparingen, görs då även en energieffektivisering på övriga system i fastigheten fås stora besparingar på energikostnaden, driftkostnaden. Och fastigheten bidrar till ett hållbart samhälle.

  Optimering Värmeåtervinningssystem CleanSys

En ren och optimerad systemvätska

Med en jämn energifördelning i en fastighet är det lättare att sänka medeltemperaturen. För varje grad du sänker medeltemperaturen minskar du fastighetens energiomsättning med mellan 6-11%. Med ren systemvätska och rätt injustering ger termostatventiler och reglerutrustning möjlighet att arbeta så effektivt som det var tänkt under alla temperaturförhållanden. Ett optimerat system kräver lägsta möjliga cirkulationsflöde och minskar därmed pumpens arbete och energikostnad. En samlad minskad energiomsättning på mellan 20-30% och en återbetalningstid på ett halvt- till ett år är inte ovanlig. System som är rätt injustering ger därför hyresgästerna en högre komfort samtidigt som man minskar miljöbelastningen samt sänker energikostnaderna.

Uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- samt i värme- & kylsystem.

All installation och service på värmesystem skall följa 
Svensk standard SS-EN 12828:2012+A1:2014 för en välmående och optimerad systemvätska.

Tryckhålning med pumpar

Orsaker - Ämnen

CleanSys Energieffektivisering Optimering

Optimering

Uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- samt i värme- & kylsystem. Med optimering och energieffektivisering.

 • Bättre flöden i systemen
 • Det blir värme/kyla i alla komponenterna
 • Magnetiten rensas ut och återkommer aldrig mer
 • Alla gaser försvinner med en Vento Avgasare
 • Besparingar på 25% på energikostnaden m.m.
 • Minskar klagomålen och kostnad för drifttekniker

Var Finns Vi

CleanSys återfinns med ett kontor i Falkenberg. Vi har ett brett arbetsområde från Stockholm ner till Malmö. Välkomna att kontakta oss för mer information.

Våra Kontor
Vill du veta mer

Vill du veta mer?

0346 - 21 50 10

Öppettider

Mån, Fre: 08.00 - 16.00
Lör, Sön: Stängt

Adress

Allévägen 29A
Falkenberg, Halland

Nyhetsbrev

captcha 

GDPR
Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna skicka dig nyhetsbrev och anpassade erbjudanden. Kort sagt, för att ge dig en så bra upplevelse av oss som möjligt.

CleanSys sparar på cleansys.se endast namn, email och telefonnummer, för våra nyhetsbrev och CRM.

No Internet Connection
Cookies gör det lättare visa våra våra tjänster. Genom att använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.