Skip to main content

CleanSys Support

Kallt på kontoret?

Fastigheters Värmesystem

Varmt och Kallt Kontor

Många fastigheter har värmesystem som kostar onödigt mycket. Äldre och mindre effektiva system ger både höga energikostnader, och sämre inomhuskomfort. Rejält sänkta energikostnader med en rengöring och en insatt avgasare av CleanSys ger basparingar. Med åren bildas det det magnetit och beläggningar, så kallad pannsten i värmesystemen. Denna beläggning sätter igen ventiler, växlare och radiatorer och minskar värmeöverföringen i ett värmesystem. Denna minskade värmeöverföring ger en högre energiförbrukning. 1 mm beläggning i ett värmesystem isolerar som 16 mm kopparbeläggning och försämrar värmeöverföringen med över 25 %. 

Ventilationen spelar stor roll vid kontorslandskap, då ingen av hyresgästerna är nöjda.

Energieffektivisering - Optimering

En av anledningarna till att energieffektivisering är en ganska bortglömd metod – och att på samma gång förlänga livslängden på radiatorsystemet – är att man tidigare inte behövde bekymra sig nämnvärt om detta. Förr värmdes systemen av olja och då kokades de flesta gaser ur systemvattnet. Idag är det oftast mellan 40 till 50 grader, och då blir det korrosion, beläggningar och magnetit (järnpartiklar som har slipande effekt)i systemen.

Vi använder en filtreringsmaskin vilken tar bort alla partiklar som blir från beläggningar och magnetit. Vid en energieffektivisering springer vi även runt i hela fastigheten, hos alla hyresgäster och tömmer ut lite magnetit från radiatorer och komponenter. Smörjer upp nålventilerna m.m. Vi dokumenterar alla brister som du senare får på papper. Små fel som droppande ventiler o dyligt fixar vi på plats (ingår). Ni slipper ha era drifttekniker springande att lufta och klagande hyresgäster är ett minne blott. Fastigheten får även ett miljödiplom, som Miljöansvarig brukar vara väldigt glad åt att erhålla.

Rören Rostar

Vanligtvis tänker vi rost som rödrost, den typ av rost vi får på våra bilar. Men där det finns begränsat med syre, vilket det vanligen är i värmesystemet, uppstår svartrost (magnetit). Att det är svart vatten när man luftar elementen är alltså ett tecken på korrosionsproblem i systemet. Då måste det rengöras, inte byta ut vattnet. Vi mäter upp syrehalten, pH, konduktivitet (ledningsförmågan), kolsyra, bakterier och utläser om det finns andra gaser som kvävgas och vätgas. Förr sa alltid VVS teknikern att det var bra med svart vatten i systemen, då visste man inte bättre.

Pumpen Havarerar

Det kan uppstå så kallad kavitation i cirkulationspumpen som försämrar prestandan. Vill det sig riktigt illa kan pumpen haverera. Många pumpar smörjs av det cirkulerande vattnet. Men uppstår det rost kan magnetit partiklar lossna och ”slipa sönder” ventiler, pumphjul, axlar och tätningar. När man stänger ner systemen för sommaren uppstår beläggningar i systemet, framför allt på pumpaxlar. Då kan pumpen haverera vid uppstart till hösten. De nyare pumparna är dessutom magnetiska och drar åt sig magnetit som fastnar på axlarna även när de är avstängda. Rent vatten i systemen och de mår så mycket bättre.

Ren Vätska

 

Vattenkvalitén har avgörande inverkan på korrosionsuppkomsten. I första hand beror korrosionen på mängden lösta fasta ämnen, gaser lösta i vätskan, alkanitet, surhet (pH), temperatur, ledningsförmåga (konduktivitet, partikelinnehåll och organisk tillväxt (bakterier, alger m.m.).

I ett värmesystem som är rengjort, får det INTE finnas någon annan vätska. Vissa tillsätter korrosionsmedel, som tar bort den ev. 25% besparing man vunnit på rengöringen. Med en blandning av andra vätskor i ett rent system eller bakterier kan det uppstå aggressivt vatten. Då kan komponenterna ta skada eller rent av kollapsa. Vi ser till att inga kemikalier, bakterier finns i ditt värmesystem för optimalt värmeöverföring utan dyra s.k. hokus pokus komponenter i systemet. Då blir det riktigt energieffektiviserat och optimerat som det var beräknat från början.VENTO Connect och Transfero

Avgasare - Avgasning

CleanSys installerar 'Vento Avgasare i värmesystemet, som är den avgasare som avgasar värmesystemen på ett korrekt och riktigt sätt. Detta förhindrar korrosion och håller alla gaser som kvävgas, vätgas och syre borta ur systemen. Med ett serviceavtal från CleanSys ökar chansen till att fastighetens optimala systemvatten alltid finns där hela tiden. Andra avgasare får inte bort gaserna i tillräcklig mängd.

En avgasning håller i 1 månad (utan fast installation) då diffusionen är minst 0,1 mg/l per dygn. Därför är en fast installation av avgasare nödvändig för en optimering. 

Energieffektivisering Optimering

Allt detta gör CleanSys alltid under drift och det påverkar inte inomhuskomforten för hyresgästerna. Tidsåtgång beroende på systemstorlek mellan 2 - 4 veckor. Detta ger en energibesparing i fastigheter och mindre energiuttag.
System avfall såsom slagg, magnetit och avlagringar tas om hand av CleanSys som skickar detta till deponi.

Beställ en kostnadsfri kontroll av just Ert värmesystem

Vi mäter upp och analyserar systemvätskan i ditt värmesystem. Du får stenkoll på hur ditt värmesystem mår. Vi går även runt och synar alla komponenter i värmesystemet för att ge dig en helhetsbild av värmesystemet.

Nordstan i Göteborg
Läs vår Policy