Skip to main content

CleanSys Support

Orsaker och Ämne

Syre Luft

Gränsvärden: 0,3 - 0,5 mg.

Syre utgör den största andelen gaser i värmesystemen och kylsystemen. Men även CO2CH4 och H2 finns ofta då i mindre delar.

Syre är en väldigt reaktiv gas. I system med mycket stål minskas syrgasen beroende på korrosion från 8 ml/l ner till 0,1 ml/l på några timmar efter att systemet är påfyllt.

Detta är gränsvärdet för korrosion på 0,1 mg/l. Detta är ett tecken på syrets farliga egenskaper i vattenburna värmesystem och kylsystem och ett varför öppna system blivit ersatt av slutna system, då gärna med en CleanSys avgasare.

Har du gaser i kylsystemet eller värmesystemet?

Ditt kylsystem / värmesystem är ju fyllt med vanligt kranvatten. Det är ju det som är i kranen. Vad många inte vet eller har tänkt på, är att kranvattnet innehåller kolsyra, syre och en del kvävgas. Gott att konsumera – katastrofalt för värmesystem/kylsystem.

Systemvatten med gaser som innehåll försämrar kylsystemets / värmesystemens livslängd, ekonomi och prestanda – även när du väljer högtekniska systemkomponenter som skall ge ditt kyl-/värmesystem den bästa driftsekonomin och lång livslängd. Med kranvattnet så har du redan från början massor av problem.

Lösningen heter Rengöring - Avgasning!

Syre i kylsystem eller värmesystem (radiatorer) ger upphov till syrekorrosion. Korrosionen tillsammans med vattnets hårdhet förorsakar mycket avlagringar på ventiler, värmeväxlare, givare och rörens insidor. Systemens livslängd förkortas väldigt fort. Vi har erfarenhet av att redan efter 2-3 år kan radiatorer bli genomrostade och börja läcka då inget görs i systemen.

Varje höst när värmesystemen skall igång, måste man alltid lufta radiatorerna. Men en rengöring med CleanSys metoden och en installerad CleanSys avgasare i systemen så slipper du detta.

 

Läs vår Policy