Skip to main content

CleanSys Support

Ger besparingar

Installation
Avgasare

GODKÄND INSTALLATÖR

 • Vento 14.1 Connect med Compresso Tryckhållning
  Installation avgasare SWECO
 • Vento 8.1 Connect
  Installation avgasare SWECO

Installation

 • Undertrycksavgasare
  Offert
 • Litet Magnetitfilter
  Offert
 • NoTap (om inget uttag)
  Offert
 • Installationsmaterial
  Offert
 • Arbete
  Offert
 • Ev. Optimering
  Offert
 • + Serviceavtal
  Offert

Utforska

Vätskeanalys

Syrehalt, Magnetit, Bakterier
Konduktivitet, Fouling
Mikrobubblor, pH-värdet

Åtgärda

Optimering

Rengöring från
Magnetit, Partiklar
Gaser och Bakterier

Säkerställ

Serviceavtal

På avgasare
Funktionen kan fallera
och ge gaser i systemet

Save up to 45%

Kylsystem

SWECO-Huset Stockholm

I detta kylsystem kördes en optimering med magnetitfilter och byte av avgasare till en Vento 14.1 Connect. Som kopplades ihop med befintligt Compresso tryckhållningssystem. 
Huset är 65 meter högt.

Partikelfilter

Filtrerar Magnetit och Partiklar

Åtgärden har minimal materialpåverkan och maximalt skydd mot såväl syre som koldioxid. I konceptet är filtreringen en helt naturlig del av rengöringsprocessen. Vi löser upp och filtrerar bort alla förorenande partiklar från det igensatta energisystemet och dessa partiklar behöver tas bort genom en filtreringen. Inga kemikalier skall finns kvar i systemet, ett kemikaliefritt system är ett optimalt system. 

Lång erfarenhet
av Avgasare

CleanSys har lång erfarenhet med att installera och serva de flesta avgasare. Dessa maskiner är väldigt känsliga mot ändringar i systemet: Tryck, magnetit eller aggressiv vätska. 
Med ett serviceavtal säkerställer ni en lång livslängd med optimal funktion på Er installerade avgasare.

CleanSys ger Er möjligheten att få en ekonomisk och miljöeffektiv fastighet i Er portfölj.

Säkerställ en minskad energikostnad som kan minska Er budget.

Kontakta oss redan idag, då vi har en framförhållning idagsläget.

010 - 7500 754  |  0791 - 00 01 27

__________________________________________

Läs vår Policy