Skip to main content

CleanSys Support

Kostnadsfri optimering värmesystem och kylsystem

Kostnadsfri


Med en optimering gör vi er budget mindre på energikostnaden och driftkostnaden. Avkastningen därutav gör att ni går med vinst och Er optimering investering blir då kostnadsfri. 
Att en optimering skulle vara kostnadsfri vid investeringstillfället är ju alla fastighetsägares önskedrömmar. Men den drömmen kan inte ge oss någon lön för mödan. Detta är en investering som genererar vinster och sänker budgeten för fastigheten.

Analys

Vi kommer ut och analyserar systemvätskan i värme/kylsystemen, se nedan:

 • Magnetit

 • Syrehalt

 • pH värdet

 • Mikrobubblor

 • Bakterier

Fastighet ROIC

Eliminera höga energikostnader och förbättra din fastighets driftnetto med en energioptimering.

 • En optimering av värme/kylsystemen

 • Installation av avgasare i systemen

 • Serviceavtal på systemen i fastigheten

 • Nu har fastighetens ROIC ökat och ger vinst

Skaffa vårt serviceavtal

 • Avgasare

  Installation Service

  Servicen på avgasare är ett måste, då en avgasare oftast genererar syre in i systemet. Med en service 1 ggr per år garanteras avgasaren att utföra sin uppgift med att sänka syrehalten i systemet.

 • Tryckhållning

  Håller systemets tryck

  Även i tryckhållning krävs det service då ett sådant system oftast har en avgasare med i paketet. Samverkar inte dessa så blir det kaos i fastigheten.

 • Serviceavtal

  Värme/Kylsystem

  Med vårt serviceavtal får ni energisystemen optimerade alltid. Ni får även felanmälan på webben. Support på den anslutna fastighetens system.

Läs vår Policy