Skip to main content

CleanSys Support

Energieffektivisering Köpcentrum

Skall spara upp till 40% i värmekostnad

Energieffektivisering värmeåtervinning i köpcentrum

Oftast är dessa värmeåtervinningssystem i dåliga skick och ur funktion. Detta händer när ett litet system med stor besparingskapacitet slutar att ge besparingar på grund utav uteblivet underhåll. 

Vid uteblivet underhåll riskerar batterierna i ventilationen att frysa sönder. Trycket i dessa system ligger oftast på 0,5 bar och under, då ingen ser efter dem.

CleanSys energieffektiviserar köpcentrumens värmeåtervinningssystem som ger en besparing med 40% återigen på energikostnaden. Oftast är de fulla med korrosion, magnetit samt beläggningar, som efter en energieffektivisering försvinner och ger flödet tillbaka i systemen.

Köpcentrum VärmeåtervinningssystemMycket magnetit som här är urtaget från ett värmeåtervinningssystem på ett köpcentrum. 

Ett fungerande värmeåtervinningssystem kan ge fastigheten en besparing på upp till 40% av energikostnaden i ett köpcentrum. Och ytterligare upp till 20% i besparing på energikostnaden kan fås vid en energieffektivisering av hela värmesystemet i köpcentrumet.

Det har blivit allt vanligare att gallerior och köpcentrum doftsätts med olika parfymämnen för att skapa en viss atmosfär. Dofter kan vara irriterande för doftöverkänsliga men även för allergiker och dem som har astma. Ca 10 % av befolkningen lider av varierande grad av doftöverkänslighet, ännu fler har allergi och astma.

Bakterier i Ventilationen

Legionella i ventilationen köpcentrum

Gallerior och köpcentrum är lokaler som allmänheten har tillträde till och de besöks av många människor. I en allmän lokal ska luftkvaliteten vara god. Att tillsätta parfymämnen till luften är att tillsätta ett främmande ämne som gör att luftkvaliteten blir sämre och kan utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör lokaler med bristfällig luftkvalitet åtgärdas. Vid en energieffektivisering av värme- kyl- och återvinningssystemen håller vi legionella bakterierna borta, så att de inte kan läcka ut i ventilationen i köpcentrumet eller gallerian.

Ett väl fungerande värmeåtervinningssystem tillsammans med energieffektiviserade och optimerade värmesystem samt kylsystem. Ger ett köpcentrum en besparing på 50% och mer av energikostnaden, samt ett väl fungerande ventilationssystem. Kunder och anställda i köpcentrumet ges ett bättre inomhus klimat.

Tryckhållningssystem med avgasning är det senaste för problemfri drift i köpcentrum. Bästa prestandan till en prisvärd kostnad. Dyra system är inte alltid bättre.

Transfero TV Connect Tryckhållning med pumpar

Köpcentrumet förbättrar miljön genom minskade miljöaspekter som 'energiuttag' och 'inomhus klimat'.

Köpcentrumet kommer att medverka i ett hållbart samhälle, då EU's energimål att minska energiuttagen med 30% till 2020 kommer då att vara nära.

Vill du veta mer kontakta
CleanSys: 010 - 7500 754

 

 • Återvinningssystem i Köpcentrum

  Återvinningssystem

  Skall spara 40% vid installation

  Oftast dåligt underhållna
  Med ingen besparing
  Ger då ökad energikostnad

Cleansys Instalation Service Avgasare
Läs vår Policy