Skip to main content

CleanSys Support

Orsaker och Ämne

Kväve

Kväve är en inaktiv gas som inte reagerar med något material, men upplagras teoretiskt till mättningsgränsen. När denna överskrides övergår gasen till mikrobubblor. Det är på det viset att fritt kväve tillsammans med andra gaser orsakar erosion av järnoxid på rörens insidor och bildar därmed slam i systemvattnet.

Kvävgas byggs upp som en inert gas efter första påfyllning av systemet och under drift. Detta orsakas ofta av att det finns instängd luft som löses med ökande tryck. Upp till 40 ml/l har mätts upp i system. Detta är tre gånger högre än den naturliga koncentrationen. Detta överskrider lösligheten i vattnet under uppvärmningsfasen. Följden blir fria kvävebubblor. Det har visat sig att de är en av huvudorsakerna till det klassiska luftproblemet. 1 mm mikrobubblor isolerar som 8 mm koppar i vätskesystemets komponenter.


Hur kommer man tillrätta med detta?

CleanSys installerar en CleanSys avgasare i värmesystemet eller kylsystemet.

Läs vår Policy