Skip to main content

CleanSys Support

Kylsystem som fungerar
Kylsystem
  • Montering NoTap i kylsystem
  • Kylsystem kyltorn

Kylsystem
    Kyltorn

Redan problem med kylsystemet? 
Energislukande med stor kostnad?
Ej kyla i alla utrymmen?
Finns det bakterier i systemet som kan sprida sig?

CleanSys rengör fastighetens kylanläggning och får den effektiv och driftsäker. Varje grad bättre kylförmåga sänker energikostnaden med 12%.
Den mest kompletta metoden är CleanSys metoden för rengöring och energi effektivisering av kylväxlare, kylsystem, kylmaskiner och kyltorn m.m.

Rengöring av kylsystem, kyltorn innan uppstart skall vara ett krav i ditt underhåll, biofilmen kan innehålla både Legionella och anaeroba bakterier som gömmer sig vilket ger försämrad effekt samt att en allvarlig hälsorisk har uppstått. Vi säkerhetsställer kylsystemet från Bakterier och Magnetit.
CleanSys har en komplett metod för rengöringen av kylsystem.

Optimering Kylsystem Kyltorn

CleanSys rengör kylsystem inom fastighetssektorn. Vi  har en lång erfarenhet av systemrengöring. Genom en rengöring av kylsystemen håller man effektiviteten på en högre nivå och komponenternas kondition hålls i bättre skick. Vår affärsidé är uppbyggt på att vi ger snabb service till våra kunder i hela Sverige exakt den tid de behöver det. När våra kunder har servicestopp på kylan skall vi sköta vårt jobb så snabbt och effektivt som möjligt. Eftersom vi istället för många anställda har ett expert kunnande har vi låga fasta kostnader. Genom detta upplägg kan vi erbjuda förmånligare lösningar, kortare leveranstider och en mera flexibel service. Men vi har ändå kapaciteten att anta oss stora och krävande projekt.

Genom en rengöring förlängs kylsystemets livslängd, du undviker långa driftstopp och dessutom sparar du energi. Energisystem, oavsett typ, kan p.g.a beläggningar i rören få en kraftigt försämrad effekt och behöver då rengöras med miljövänliga medel. Värmeöverföringsytorna blir lätt belagda med exempelvis kalk, korrosionsprodukter, mikroorganismer, bakterier eller olja. T.ex. en beläggning på endast 1,0 mm microbubblor i en växlare kan minska värmeöverföringen med över 25 %. Bakterier i ett kylsystem eller kyltorn kan vara en katastrof och kostsamt för fastighetsägaren. Med andra ord, du sparar pengar på att rengöra kylsystemet i tid.

Efter rengöringen installeras en Vento Avgasare i kylsystemet, som tar bort alla gaser och syre. Detta gör att kylsystemet inte får tillbaka magnetit och beläggningar. Bakterier får inget fäste längre. Bara en avgasning (utan fast installation) håller 1 månad då diffusionen av syre är minst 0,1 mg/l och dygn och bakterier kommer sakta tillbaka. Därför är en fast installation av avgasare att föredra i kylsystemen för att säkerställa ett optimerat bakteriefritt system.

Fastighet kyla

Det svenska energi- och klimatmålet säger att den svenska elproduktionen ska vara 100% förnybar till 2040 vilket förutspås sätta större press på flexibel elanvändning. Utöver det hotar en kapacitetsbrist i främst de svenska storstäderna då eleffektbehovet vid vissa tidpunkter förutspås bli högre än vad elnätet klarar av att leverera. Bygg- och fastighetssektorn stod 2017 för 32% av den slutliga energianvändningen i Sverige och kylning av kommersiella fastigheter blir allt viktigare med ett varmare klimat och högre krav från hyresgäster.

 

Besparing på 25%

Bakterier i kylsystem, mer vanligt än folk tror.
Biofilm har i vatten och speciellt i kylsystem rätt förutsättningar för tillväxt: rätt temperatur, höga halter av näringsämnen och solljus. Varje år kostar biofilm industrin miljarder:

  • Biofilm minskar värmeöverföringen och ökar din energiförbrukning
  • Biofilm ger en miljö för aeroba/anaeroba bakterier som genom korrosion fräter på ditt system
  • Biofilm är en källa för farliga bakterier som t.ex legionella m.m.
Flera tidiga utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn på taket till byggnader.
Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften.
CleanSys metoden säkerställer att detta inte sker.

En minskning av korrosionen ökar systemens effektivitet och förlänger livslängden i hela systemet och de ingående tekniska vattenarmaturer som innebär färre vattenläckage och vattenskador.
CleanSys kemikaliefria behandlingssystem utförs under drift, och tar cirka en till två veckor per system. 
CleanSys arbetar med både privata och kommunala bostads- och fastighetsbolag samt en rad av bostadsrättsföreningar.

#energieffektivisering #optimering #kylsystem #kyltorn #legionärssjuka #aeroba #anaeroba #bakterier #biofilm

Borttagning av

Magnetit, beläggningar och bakterier

Besparingar på

Energikostnad - Driftkostnad
Läs vår Policy