Skip to main content

CleanSys Support

Orsaker och Ämne

Anaeroba bakterier

Gränsvärden Konduktivitet: 0 - 100 µS/cm

Flertalet bakterier i kylsystem och värmesystem återfinns i anaeroba/aeroba bakterier gruppen. Anaeroba lever även i en syrefri systemvätska med högre konduktivitet värde (över 100 µS/cm). 

Vid en rengöring och installerad avgasare från CleanSys får vi ner konduktivitets värdet till 0 - 100 µS/cm. Värdet för syrehalten sänks till 0,3 - 0,5 mg/l. Måste vara under 1 mg/l för att slippa korrosion i systemen. Finns anaeroba bakterier i systemet får de ingen näring efter CleanSys metoden har används.

Elektromagnetiska och Elektriska offeranod system är både dyra och tar inte bort syret i systemvätskan. Dessa metoder dämpar de anaeroba bakterierna och dyrt då byte av anoder eller uv-ljus måste ske regelbundet. Men källan till microbakterierna finns kvar. Den tar CleanSys metoden bort.
Metoder såsom klorering, UV-behandling eller hetvattenspolning har liten eller ingen effekt på biofilmen.

Kolsyra/koldioxid oxidation är födoämnen som försvinner med en undertrycks avgasare installerad.

CleanSys metoden dämpar inte bakterier den tar bort källan till bakteriella och korrosion problem.

Andra avgasare har svårt att få ner detta värde till under 300 µS/cm. Och således kan anaeroba bakterier överleva i systemvätskan.

 

Läs vår Policy