Orsaker och Ämne

Anaeroba bakterier

Gränsvärden Konduktivitet: 0 - 100 µS/cm

Flertalet bakterier i kylsystem och värmesystem återfinns i anaeroba bakterier gruppen. Dessa lever även i en syrefri systemvätska med högre konduktivitet värde (över 100 µS/cm). 

Vid en rengöring och installerad avgasare från CleanSys får vi ner konduktivitets värdet till 0 - 100 µS/cm. Värdet för syrehalten sänks till 0,3 - 0,5 mg/l. Måste vara under 1 mg/l för att slippa korrosion i systemen. Finns anaeroba bakterier i systemet får de ingen näring efter CleanSys metoden har används.

Elektromagnetiska och Elektriska offeranod system är både dyra och tar inte bort syret i systemvätskan. Dessa metoder dämpar de anaeroba bakterierna och dyrt då byte av anoder eller uv-ljus måste ske regelbundet. Men källan till microbakterierna finns kvar. Den tar CleanSys metoden bort.
Metoder såsom klorering, UV-behandling eller hetvattenspolning har liten eller ingen effekt på biofilmen.

Kolsyra/koldioxid oxidation är födoämnen som försvinner med Vento V Connect avgasare installerad.

CleanSys metoden dämpar inte bakterier den tar bort källan till bakteriella och korrosion problem.

Andra avgasare har svårt att få ner detta värde till under 300 µS/cm. Och således kan anaeroba bakterier överleva i systemvätskan.

No Internet Connection
Cookies gör det lättare visa våra våra tjänster. Genom att använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.