Skip to main content

CleanSys Support

 • Bostadsrättsförening Energieffektivisering
 • Optimering brf värmesystem
 • Energi Effektiva Bostadsrättsföreningar
Behåll temperaturen

Men betala mindre

Energieffektivisering

Bekymmersfri värme/kyla i era fastigheter!

Vi erbjuder vårt serviceavtal för att öka och säkerställa er energibesparing. Värmen utgör vanligtvis över 60% av driftskostnaden för en fastighet. Därför är det viktigt med en fungerande undercentral och ventilation för att kunna leverera värme och kyla så energi- och kostnadseffektivt som möjligt, dygnet runt, året runt. Vi vill bli en partner till er och finns här för er med all vår kunskap!

Ring: 010-7500 754

Optimering av kysystem i ett av IKEA köpcenter.

90% av fastighetsägarna höjer värmekurvan när temperaturen i fastigheten är obalanserad. Det hjälper såklart inte. Det blir bara en ökad energikostnad. Med en optimerad värmebalansering sänker du din fastighets uppvärmningskostnader med upp till 20-25%. Det kan vi på CleanSys hjälpa dig med.

CleanSys har specialiserat sig på kemikaliefri vätskebehandling i fastigheters värmesystem. 
CleanSys metod är unik då den rengör och optimerar systemet till sin optimala kapacitet. Utan några kemikalier eller elektromagnetiska grunkor. 
CleanSys använder mekanisk rengöring och installerar en riktig avgasare.
O2-X eller Vento Avgasaren tar bort allt syre och övriga gaser i värmesystemen. Den tar även bort luftfickor i radiatorer (inga andra metoder gör detta), att lufta radiatorer/element är då ett minne blott.

Optimala System

Analys

På Plats

Vi analyserar besiktigar ert värmesystem 
Brf:en får ett analysprotokoll.
Som visar Ert systems skick.

Utförande

Energieffektivisering

Vi tar bort alla orsaker som
Magnetit, Bakterier, Syre
Ni får ett optimerat system

Besparing

Hållbart Samhälle

Upp till 25% besparing på
Brf:ens Energikostnaden
Sparar även på driftkostnaden
Ger en Klimatsmart fastighet

Spara upp till 25%
CleanSys Mteoden

Olika
Metoder

Men bara Cleansys metoden består...

Det finns flera metoder som rengör värmesystem:

 • Med Kemikalier | Försämrar vätskans egenskaper att leda värmen.
  Ersätter problemkällan med en annan och skadar komponenter
 • Med elektromagnet | Tar ej bort syre och luftfickor samt stor kostnad.
  Tar inte bort problemkällan mer som ett plåster på såret metod
 • Mekanisk rengöring och med en riktig Avgasare O2-X - Vento | Ger tillbaka optimala systemvätskan. Tar bort källan och håller systemet på optimal nivå förlänger systemkomponenterna med 20-30 år
Olika Metoder

Diffusion
Magnetit
Microbubblor

Utan avgasare massor av syre

Alla värmesystem läcker in luft/syre igenom rör, ventiler och pumpar, 0,1 mg/l och dygn. Syret skapar korrosion och beläggningar i värmesystemet.

Detta bildar i sin tur magnetit (svart sörja) i värmesystemet som har en slipande effekt på ventiler och pumpar. I vissa system bildas det microbubblor som lägger sig som en skyddande hinna i värmeväxlaren och radiatorerna (fouling).

Denna hinna av bubblor isolerar värmen från att värma upp vätskan, 1 mm bubblor isolerar som 16mm koppar i systemet. 

Vad ger en mekanisk rengöring bostadsrättsföreningen?

Pengar tillbaka till medlemmarna

 • Förlänger värmesystemet och dess komponenter med mer än 20 år till.
 • Ger föreningen en kostnadsbesparing på upp till 25%.
 • Inomhusklimatet upplevs som mer komfortbelt.
 • Slut med all luftning av elementen.
 • Oljuden i rörsystemen och radiatorerna försvinner.
 • Inga fler kostnadskrävande akuta serviceåtgärder.
 • Inga utbytta rörstammar eller komponenter.
 • Fastigheten får ett miljöeffektivt värmesystem.
 • Bättre miljöaspekter 'inomhus klimat' och 'energi'.
Diffusion Magnetit Microbubblor
Läs vår Policy