CleanSys Support

Hittat en perfekt tjänst
för din fastighet?

Drifttekniker

Hyr en drifttekniker får en optimerad fastighet.

DRIFTAVTAL

Med en egen energitekniker får fastigheten ett välskött och energitekniskt optimerat värme/kylsystem. Kostnadsbesparingar på energikostnaden börjar att ge din budget en välförtjänt minskning. Fastigheten får nöjdare hyresgäster och mindre klagomål. 

Din energitekniker ansvarar för den tekniska tillsynen av fastighetens värme/kylsystem. 

✔️ Analys av systemvätskan.
✔️ Bestämda ronderingar i fastigheten.
✔️ Felanmälan på webben är en av fördelarna.
✔️ Support med eget telefonnummer.
✔️ Akuta arbeten med förtur. 

Glöm tanken på att byta ut stammar och undercentralen. Optimera och behåll ditt värmesystem på topp Pumpen i värmesystemet är viktig och bör vara av den moderna typen.

Sänka energikostnaderna

8 tim

Per Månad

Kontroll av värden
Funktionstest + Justering Komponenter
Tryckreglering
Felavhjälpning

16 tim

Per Månad

Kontroll av värden
Funktionstest + Justering Komponenter
Tryckreglering
Felavhjälpning

32 tim

Per Månad

Kontroll av värden
Funktionstest + Justering Komponenter
Tryckreglering
Felavhjälpning

Save up to 45%

Support

Felanmälan
På Webben

Förtur vid akuta fel

Dokumenterat

Fastighetspärm

Alla dokument förs in i en fastighetspärm 

 • Rondering
  Pärm
 • Alla värden
  Pärm
 • Felavhjälpning
  Pärm
 • Utförda Arbeten
  Pärm

                      Kontakta CleanSys för mer information
                          0346 - 21 50 10  |  0791 - 00 01 27

Läs vår Policy