Skip to main content

CleanSys Support

Hittat en perfekt tjänst
för din fastighet?

Drifttekniker

Hyr en drifttekniker får en optimerad fastighet.

DRIFTAVTAL

Med en egen energitekniker får fastigheten ett välskött och energitekniskt optimerat värme/kylsystem. Kostnadsbesparingar på energikostnaden börjar att ge din budget en välförtjänt minskning. Fastigheten får nöjdare hyresgäster och mindre klagomål. 

Din energitekniker ansvarar för den tekniska tillsynen av fastighetens värme/kylsystem. 

✔️ Analys av systemvätskan.
✔️ Bestämda ronderingar i fastigheten.
✔️ Felanmälan på webben är en av fördelarna.
✔️ Support med eget telefonnummer.
✔️ Akuta arbeten med förtur. 

Glöm tanken på att byta ut stammar och undercentralen. Optimera och behåll ditt värmesystem på topp Pumpen i värmesystemet är viktig och bör vara av den moderna typen.

Sänka energikostnaderna

8 tim

Per Månad

Kontroll av värden
Funktionstest + Justering Komponenter
Tryckreglering
Felavhjälpning

16 tim

Per Månad

Kontroll av värden
Funktionstest + Justering Komponenter
Tryckreglering
Felavhjälpning

32 tim

Per Månad

Kontroll av värden
Funktionstest + Justering Komponenter
Tryckreglering
Felavhjälpning

Save up to 45%

Support

Felanmälan
På Webben

Förtur vid akuta fel

Dokumenterat

Fastighetspärm

Alla dokument förs in i en fastighetspärm 

 • Rondering
  Pärm
 • Alla värden
  Pärm
 • Felavhjälpning
  Pärm
 • Utförda Arbeten
  Pärm

                      Kontakta CleanSys för mer information
                          0346 - 21 50 10  |  0791 - 00 01 27

Läs vår Policy