Skip to main content

CleanSys Support

Orsaker och Ämne

Konduktivitet - Ledningsförmåga

Gränsvärden: 0 - 150 µS/cm

Med konduktivitet avses en lösnings förmåga att transportera elektrisk laddning. Atomer är oladdade och saknar elektrisk laddning och har en lösning av atomer ingen konduktivitet. I ex. en sockerlösning bildar atomerna molekyler eftersom de består av oladdade atomer har de ingen ledningsförmåga. Joner däremot är atomer som är laddade då de tagit upp eller avgett elektroner och blivit antingen negativt eller positivt laddade.

Joner förekommer i par, en positiv och en negativ laddning tillsammans ger en oladdad kemisk förening och en sådan kallas för jonförening eller salt. De ämnen som vanligen bidrar mest till ledningsförmågan i sötvatten är kalcium, kväve, magnesium, natrium, kalium, klorid, sulfat, fosfor och vätekarbonat.

Kemikalier som var tillsatta i största välmening i en Brf. värmesystem hade förvärrat situationen genom att skapa hög konduktivitet (ledningsförmåga) i vattnet och gjorde därmed systemet än mer känsligt för korrosion och anaeroba bakterier. Man behandlade symptomen istället för orsaken med kemikalier. Detta tömdes och rengjordes. I med friskt kranvatten och installation av en riktig avgasare så var detta system fritt från problemen.

Konduktivitet (ledningsförmågan): Efter CleanSys metoden och en installerad CleanSys avgasare blir det noll i konduktivitets värde och microbakteriella ämnen dör ut och återkommer aldrig.

Läs vår Policy