Skip to main content

CleanSys Support

Orsaker och Ämne

Kolsyra Koldioxid

Koldioxid är en gas som bildas vid förbränning och binder sig till kalkhaltiga material. Den löser sig lätt till vatten och bildar under tryck tillsammans med kolsyra som är en vätska (H2 Co3). Kolsyra är en svag syra som har en pH-sänkande effekt (försurande). I ett trycksatt tekniskt vattensystem kan stora mängder koldioxid lösa sig som kolsyra, överskott betraktas som aggressivt och angriper systemets metaller.  

Kolsyrat vatten innehåller trycksatt kolsyra. När kapsylen tas bort delar kolsyran upp sig i komponenter koldioxid och vatten. Även förhöjd temperatur minskar lösligheten i vatten.
Vårt kranvatten vi använder till värmesystem och kylsystem har kolsyra tillsatt i sig. Detta bildar i systemvätskan koldioxid som oxiderar och bildar en beläggning i rörsystemen och komponenter.

Efter att rengjort med CleanSys metoden och installerat en CleanSys avgasare, tas alla gaser bort och systemet blir optimalt.

Läs vår Policy