Skip to main content

CleanSys Support

Vätskeanalys värmesystem och kylsystem

Misstänker du att ditt system innehåller mycket syre (luft), kväve (microbubblor), magnetit (järnpartiklar), bakterier? Oroa dig inte vi kommer och gör en analys av systemvätskan. Du erhåller ett protokoll med alla värden i vätskan.

Vår analys o besiktning av värmesystem och kylsystem är en tjänst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 
Tjänsten omfattar genomgång av undercentraler med värmeväxlare och komponenter så att ni säkrar och har energieffektiva system.

Har ni nyss uppdaterat komponenter i er undercentral användes denna tjänst som en driftbesiktning av systemen.

I en statusbesiktning på kylsystem och värmesystem ingår bland annat dessa punkter:

Cirkulationspump, VVX, Komponenter, Systemvätska, Flöden, Avgasaren m.m.

Har ni problem med något i värmesystem eller kylsystemet ingår det en felsökning och vi lämnar alltid med en besiktningsrapport samt ett åtgärdsförslag. Dessa går vi igenom tillsammans med Er.

Tel: 010 - 7500 754  -  0791 - 00 01 27


Stad

I vår genomgång av värme/kylsystem ger vi konkreta förslag på hur ni kan spara energi. Bland annat ger vi förslag på optimering av grundläggande inställningar i styr- och reglerutrustningen. Du vet väl att genom att sänka temperaturen en grad minskar er energikostnad med upptill 8%-11%.

Kontroll av pumpar, ventiler och andra komponenter. Motionering och justering av komponenter ingår för att de ska fungera optimalt.

För att ni ska ha ett säkert och effektivt värmesystem är det viktigt att analysera systemvätskan. Syre, Kväve, pH, Ledningsförmåga, Glykol, Magnetit (partiklar och mikrobubblor och Bakterier är några av ämnen som analyseras.

Besiktning av värmeväxlaren för att se hur effektiv värmeöverföringen är.

Vi kontrollerar även att ni har teknisk dokumentation. Genom att ha dokumentation underlättar det för framtida service- och reparationsbesök. Allt dokumenteras av oss och sparas i en underhållspärm i undercentralen.

Systemvätskans inverkan

Vid mycket Syre, kolsyra har systemet korrosions problem (högre underhållskostnader). Med mycket kvävgas försämras de energibärande egenskaperna (högre driftkostnader).
Om det finns föroreningar, magnetit som cirkulerar med systemvätskan. Då är det en pågående korrosion. Om magnetit inte cirkulerar utan ligger i lågpunkter är det oftast låg syrgashalt i systemet.

Korrision Triangeln

Om bubblor fastnar på provbehållarens insida (vid analysen) eller vätskan skummar vitt. Då är det dags att rengöra och installera en riktig avgasare. 0,1 mm bubbel film (fouling) på insidan av värmeväxlaren, kondensator eller förångare, motsvarar 16 mm koppar isolering.

Besiktning och åtgärd

Om systemvätskans syrgashalt är mindre än 0,5 mg/l och det är ren klar vätska.
Håll koll på systemvätskan.
 

Om syrehalten är mer än 1 mg/l, förekomst av kolsyra, vätskan skummar vitt, har bubblor insidan av provbehållare (fouling), har svarta partiklar (magnetit). Om något/några eller alla problem.
Rengör och installera bästa avgasaren.

Om systemvätskan luktar illa, är gulaktig, har lågt pH värde, hög konduktivtet och skummar. Då är det troligen kemikalier i vätskan. När golv i undercentralen är rödbruna (mörkare än rost) eller när vätskan blir rödbrunt där det läcker och dunstar vid pumpar, ventiler är det förmodlingen kemikalier i vätskan.
Byt ut systemvätskan, rengör och installera den bästa avgasaren.

Om konduktiviteten är högre i systemet än i tappvattnet finns förmodligen något tillsat i systemvätskan som ökar de galvaniska strömmarna och blir aggressivt mot metaller, packningar och bussningar.
Byt ut systemvätskan, rengör och installera den bästa avgasare.

Beställ vätskeanalys
Läs vår Policy