Besiktning Analys

Systemvätskans inverkan

Vid mycket Syre, kolsyra har systemet korrosions problem (högre underhållskostnader). Med mycket kvävgas försämras de energibärande egenskaperna (högre driftkostnader).
Om det finns föroreningar, magnetit som cirkulerar med systemvätskan. Då är det en pågående korrosion. Om magnetit inte cirkulerar utan ligger i lågpunkter är det oftast låg syrgashalt i systemet.

 Korrision Triangeln


Om bubblor fastnar på provbehållarens insida (vid analysen) eller vätskan skummar vitt. Då är det dags att rengöra och installera en riktig avgasare. 0,1 mm bubbel film (fouling) på insidan av värmeväxlaren, kondensator eller förångare, motsvarar 16 mm koppar isolering.

Besiktning och åtgärd

Om systemvätskans syrgashalt är mindre än 1 mg/l och det är ren klar vätska.
Håll koll på systemvätskan.
 

Om syrehalten är mer än 1 mg/l, förekomst av kolsyra, vätskan skummar vitt, har bubblor insidan av provbehållare (fouling), har svarta partiklar (magnetit). Om något/några eller alla problem.
Rengör och installera bästa avgasaren.

Om systemvätskan luktar illa, är gulaktig, har lågt pH värde, hög konduktivtet och skummar. Då är det troligen kemikalier i vätskan. När golv i undercentralen är rödbruna (mörkare än rost) eller när vätskan blir rödbrunt där det läcker och dunstar vid pumpar, ventiler är det förmodlingen kemikalier i vätskan.
Byt ut systemvätskan, rengör och installera den bästa avgasaren.

Om konduktiviteten är högre i systemet än i tappvattnet finns förmodligen något tillsat i systemvätskan som ökar de galvaniska strömmarna och blir aggressivt mot metaller, packningar och bussningar.
Byt ut systemvätskan, rengör och installera den bästa avgasare.

Cookies gör det lättare visa våra våra tjänster. Genom att använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.