Skip to main content

CleanSys Support

Installation Service Avgasare

 

 

Vad är energieffektivisering?

Sänkta energikostnader och nöjda hyresgäster är primära mål för alla långsiktiga fastighetsägare. Nyckeln till detta är att finna vägar till bättre inomhusklimat samtidigt som energiförbrukningen sänks. Detta förutsätter en optimering av fastighetens installationer och styrsystem. 

I de flesta fastigheter finns det stora möjligheter att spara mycket energi och pengar på att effektivisera den dagliga driften. I kommersiella fastigheter minskar vi energiuttaget mellan 7-25% genom att optimera systemvätskan och systemen för de tekniska installationerna.

Energieffektivitet
Byggnadernas energiförbrukning är den största enskilda orsaken till klimatförändringen. Sverige har via EU förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser genom att förbättra byggnadernas energieffektivitet och öka användningen av förnybar energi. Detta innebär att energibesparingsåtgärderna måste öka även i befintliga byggnader.

Ur fastighetsägarens synvinkel är energieffektivisering en faktor som i första hand påverkar energikostnaderna positivt. Därför ska bostadsbolaget i samband med varje underhållsreparation utreda möjligheten att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi.

Det lönar sig att eliminera allt överflödigt från den dagliga energiförbrukningen genom att optimera med CleanSys metoden och en injustering i VVS-systemets inställningar, samt täta värmeläckage till exempel genom att täta fönstren samt granska energianvändningsvanorna.

Återbetalningstiden av denna typ av energieffektivisering ligger på mellan 9-18 månader vilket ger en direktavkastning som slår de flesta andra investeringar på den europeiska marknaden.

Vi på CleanSys Sverige har mångårig erfarenhet att effektivisera energianvändningen i olika typer av fastigheter såsom villor, hyreshus, kontor, skolor, universitet, köpcentrum och idrottsanläggningar.ll du veta mer, kontakta gärna oss på CleanSys Sverige


Varning
Elektromagnetisk behandling

Jättebra grej för dricksvattnet.
Katastrofalt för värmesystem och kylsystem. 

  • * Tar inte bort syret i systemet - Korrosionen ett faktum
  • * Skapar luftfickor - Luftning av radiatorer nödvändigt  
  • * Mikrobubblor - Isolerar och ger högre energikostnad  

Med en rengöring från magnetit och en installerad avgasare, har ni alltid rent vatten i systemen (glykolblandning kylsystem).
Och alltid optimerad systemvätska med besparingar av energikostnaden. 

Katastrofalt för värmesystem och kylsystem
Optimering Värmeåtervinning på IKEA

Optimering IKEA Värmeåtervinning

Thomas Rosenhoff

Ekonomisk Effektivt

Upp till 80 % av all tillgänglig energi försvinner i omvandlingsprocesser, överföring och ineffektiv användning vilket visar att det finns enorma möjligheter att använda energin på ett effektivare och mer hållbart sätt.


Energieffektivisering eller system effektivisering - är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft (enl. Svensk Energi).

 Identifiera Orsaker

CleanSys Sverige kan hjälpa energikunder att förbättra system effektiviteten genom att erbjuda energianalyser som granskar energivätskan och identifierar orsaker, och tillhandahålla utrustning, system och lösningar för att använda energin på ett mer miljöeffektiv och ekonomi effektivt sätt.

Byggnader står för cirka 40 procent av energiförbrukningen, främst för uppvärmning, kylning och drivning av elektrisk utrustning. Energieffektiv urban infrastruktur är en viktig faktor i en värld där mer än 5 miljarder människor kommer att bo i städer. Vi verkar för ett hållbart samhälle.

Att få rätt balans i system

Urbaniseringen - särskilt i utvecklingsekonomier - kommer att leda till att cirka 1,5 miljarder fler människor lever i städer under de kommande 20 åren. Utmaningen kommer att vara att stödja sådan tillväxt med minimal miljöpåverkan. Att öka energieffektiviteten i bostäder och kommersiella byggnader som sjukhus, skolor, kontor, köpcentra och industrianläggningar kan på ett betydande sätt bidra till att minska koldioxidutsläpp och efterfrågan på energi. En så kallad system effektivisering.

Vårt Erbjudande

CleanSys erbjuder syrereglerautomationssystem som kan ge besparingar genom att justera temperatur samt energiförbrukning från fjärrvärme apparatur. Efter en rengöring i värmesystem och kylsystem installeras en av de bästa undertycksavgasarna, som optimerar energisystemet till värden som det var tänkt från början. Besparingar på upp till 25% och över är att förvänta sig efter systemeffektiviseringen med CleanSys metoden.

Kostnadsfri Analys och Besiktning
Ring:  0791 - 00 01 27

Installation av NoTap på Värmeåtervinning på Karolinska
Energieffektivisering

#energieffektivisering #systemeffektivisering #urbanisering #energiförbrukning #besparing #fastigheter #cleansys #energioptimering #värmesystem #kylsystem

Läs vår Policy