Produkter

Magnetitfilter

Våra automatiska avskiljare är ledande när det gäller avluftning och avskiljning av smuts, slam och magnetitrester i värme- och kylsystem.
Dessa produkter bygger på våra innovativa Helistill- och cyklontekniker, som hjälper till att förebygga skador i viktiga VVS-komponenter, t ex pannor, pumpar och ventiler, vilket leder till minskat underhåll och längre livslängd.

CleanSys är återförsäljare av filter för följande Leverantörer:

CleanSys Sverige
IMI Hydronic Engineering AB
Filtrena AB
Dahl AB

Vi använder bara kvalitéts produkter.

Se bifogade infoblad under varje produkt.

  • Filter
Läs vår Policy