Tjänster

KLIMATSMART FASTIGHET

HÅLLBART
SAMHÄLLE

KLIMATSMART FASTIGHET

Idag vill alla ha en klimatsmart fastighet, men vad är klimatsmart fastighet egentligen?

Många äro åtgärderna för att få ett riktigt klimatsmart vattenburet energisystem.

 • Internetstyrda undercentraler
 • Rumsgivare
 • AI
 • Mätbara flöden
 • Moderna pumpar
 • m.m

För att dessa åtgärder skall fungera, måste ett system vara rent.
CleanSys Sverige har erfarenhet att fixa till ett rent energisystem.

Ett värme/kylsystem har ett optimalt flöde som är bestämt från början. Med partiklar (magnetit) och gaser i systemen försämras dessa flöderna radikalt. Energiuttaget och energikostnaden blir då så mycket större i fastigheten.


Hämtad ifrån United Nation

Att få rätt balans i system

Urbaniseringen - särskilt i utvecklingsekonomier - kommer att leda till att cirka 1,5 miljarder fler människor lever i städer under de kommande 20 åren. Utmaningen kommer att vara att stödja sådan tillväxt med minimal miljöpåverkan. Att öka energieffektiviteten i bostäder och kommersiella byggnader som sjukhus, skolor, kontor, köpcentra och industrianläggningar kan på ett betydande sätt bidra till att minska koldioxidutsläpp och efterfrågan på energi. En så kallad system effektivisering.

Vårt Erbjudande

CleanSys Sverige erbjuder ett syrereglerautomationssystem som kan hjälpa dig att spara energi genom att justera temperaturen och energiförbrukningen för energisystemet. Efter att ha rengjort värmesystem och kylsystem installerar vi en av de bästa avgasarna som optimerar energisystemet till det värde det ursprungligen tänktes ha. Med CleanSys metoden kan man förvänta sig besparingar på upp till 25% eller mer, efter energieffektiviseringen med CleanSys metoden.

Vätskeanalys och Översyn
Ring: 010 - 7500 754 | 0791 - 00 01 27

Installation av NoTap på Värmeåtervinning på Karolinska

#klimatsmart #hållbart #samhälle #energieffektivisering #systemeffektivisering #urbanisering #energiförbrukning #besparing #fastigheter #cleansys #energieffektiva #värmesystem #kylsystem

Fortsätt läsa

Soft-X C

Tryckhållning


Ett riktigt och pålitligt tryckhållningssystem är grundläggande i ett VVS-system. 

Se Produkter

Verklighetens
Fakta

Definitionen för avgasad vätska är < 0,1 mg/l syre i systemvätskan, som de flesta avgasare har i sin dokumentation.
(Diffusionen är alltid minst 0,1 mg/l och dygn i ett system).
De avgasare jag kommit i kontakt med har detta i sin dokumentation, men få klarar av detta i verkligheten.

 • Högst 0,5 mg/l

 • Mjuk drift

 • Driftsäker

 • Serviceavtal

Transfero Vento

Rätt Tryck

Ett tryckhållningssystem ger alltid rätt tryck i systemet. Det gör att alla komponenter k får rätt mängd vätska och tryck samt avger önskad värmeeffekt.
Alla i fastigheten får nu det inneklimat de betalar för och fastighetsägaren sparar energi. Gladast är nog ändå driftteknikern, som slipper lufta systemen för att få till värmen.

 • Högst upp i systemen blir det oftast att trycket är för lågt.

 • Komponenterna får för lite flöde och att rummen blir för Kalla/Varma.

 • De som vistas i byggnaden svarar med att klaga och vrida upp temperaturen.

 • 1 grad högre i värmesystemet blir 7-11% mer i energikostnad.

Mer Fakta

Definitionen för avgasad vätska är < 0,1 mg/l syre i systemvätskan, som de flesta avgasare har i sin dokumentation.
(Diffusionen är alltid minst 0,1 mg/l och dygn i ett system).
De avgasare jag kommit i kontakt med har detta i i sin dokumentation, men få klarar av detta i verkligheten.
De avgasare vi installerar klarar ner till 0,3 mg/l i fastigheterna. De andra c:a 1 mg/l syre.
Oavsett så säljer vissa in vad det står i dokumentationen, men vid syreprovning är ändå syret över 1 mg/l i systemen.
Syre skapar korrosion som i sin tur ger avlagringar. Avlagringar fungerar som isolering och påverkar värme- och
kylöverföringen. Detta leder till lägre verkningsgrad för systemet och därmed högre energiåtgång och onödigt slitage
på komponenterna i systemet.

Kväve ger även det en isolerande effekt med lägre överföring till följd. Kvävet förbrukas inte av systemet som syre
utan stannar kvar och påverkar även injusteringen och styrningen. Detta medför att en korrekt utförd driftsättning
och injustering kan sättas ur spel, med mycket efterjustering och manipulation i efterhand i systemet som följd.

Använd vårt Serviceavtal

1 - En avgasare utan service ger oftast mer syre in i systemet än de tar bort.
2 - Med en årlig service på avgasaren räcker för att den skall få bort gaserna återigen.

3 - Garantin gäller endast med årlig service på avgasare och tryckhållning.

Därför är vårt serviceavtal populärt, med felanmälning och support på webben.

Tryckhållning Avgasare O2-X Avgasare - O2-X Compressor

2022

I Karolinska Universitetssjukhus

O2-x avgasare installerad i L8.
O2-X Compressor installerad i R8.

I vattenburna värmesystem och kylsystem måste rätt tryck erhållas i hela systemet samt hantera det vatten som expanderar.
Injustering och varvtalsstyrd pump är två klassiska exempel för att spara energi.
Utöver injustering för att spara energi i vattenburna värmesystem och kylsystem, är tryckhållning med avgasare en nödvändighet
Nu skärps kraven på energibesparing ständigt – styrt med EU. Det gör varje ny insats som kan spara energi välkommen.
Tryckhållning, expansion och avgasare är nyheten som ger en energibesparing för fastigheten,
med en riktigt kompetent produktkombination som sänker energiförbrukningen och energiuttaget.

Högst upp i systemen blir det oftast att trycket är för lågt.
Det gör att komponenterna får för lite flöde och att rummen blir för kallt.
De som vistas i byggnaden svarar med att klaga och vrida upp temperaturen. 1 grad högre i värmesystemet blir 7-8% mer i energikostnad.

Ett tryckhållningssystem ger alltid rätt tryck i systemet. Det gör att alla komponenter k får rätt mängd vätska och tryck samt avger önskad värmeeffekt.
Alla i fastigheten får nu det inneklimat de betalar för och fastighetsägaren sparar energi. Gladast är nog ändå driftteknikern, som slipper lufta systemen för att få till värmen.

Även om systemet har rätt tryck, kan det befinna sig luft i högpunkterna av det enkla skälet att syret stiger. Syret gör att energi överföringen minskar, för syre överför värme sämre än vatten. Ju mer syre, desto mindre energi överförs – med nyss nämnda konsekvenser som följd.

En avgasare tar bort gaser i systemet. Det gör att komponenterna kan avge rätt mängd energi. Men inte nog med det. När du får bort luften är rören inte lika benägna att rosta. Det minskar underhållskostnaden och ökar livslängden.

Luft/syre i systemen orsakar oftast missljud och tvingar pumparna att gå på högvarv och kavitation kan ske. Dessa problem slipper du med en installerad avgasare.

Ett tryckhållningssystem ger systemet förutsättningen att bli optimalt ihop med en avgasare.
Tryckhållningssytemet jobbar med en bälg och när avgasaren tar ut syre dämpar bälgen rörelsen så att inte systemet hamnar i obalans. Fastigheten får en mjuk drift och ett optimerat värmesystem – eller kylsystem. Principen är densamma.

Kombinationen av tryckhållning med intergrerad avgasare gör det lättare att uppfylla dagens och morgondagens krav på minskat energiuttag.

Varför inte prova en kombinerad tryckhållning nästa gång! Du får en klimatsmart fastighet

Fortsätt läsa

Hyr en Energitekniker

Hyr

Drifttekniker

Hittat en perfekt tjänst
för din fastighet?

Hyr en drifttekniker får en optimerad fastighet.

DRIFTAVTAL

Med en egen energitekniker får fastigheten ett välskött och energitekniskt optimerat värme/kylsystem. Kostnadsbesparingar på energikostnaden börjar att ge din budget en välförtjänt minskning. Fastigheten får nöjdare hyresgäster och mindre klagomål. 

Din energitekniker ansvarar för den tekniska tillsynen av fastighetens värme/kylsystem. 

✔️ Analys av systemvätskan.
✔️ Bestämda ronderingar i fastigheten.
✔️ Felanmälan på webben är en av fördelarna.
✔️ Support med eget telefonnummer.
✔️ Akuta arbeten med förtur. 

Glöm tanken på att byta ut stammar och undercentralen. Optimera och behåll ditt värmesystem på topp Pumpen i värmesystemet är viktig och bör vara av den moderna typen.

Sänka energikostnaderna
 • 8 tim

  Per Månad

  Kontroll av värden
  Funktionstest + Justering Komponenter
  Tryckreglering
  Felavhjälpning

 • 16 tim

  Per Månad

  Kontroll av värden
  Funktionstest + Justering Komponenter
  Tryckreglering
  Felavhjälpning

 • 32 tim

  Per Månad

  Kontroll av värden
  Funktionstest + Justering Komponenter
  Tryckreglering
  Felavhjälpning

Support

Felanmälan
På Webben

Förtur vid akuta fel

Dokumenterat

Fastighetspärm

Alla dokument förs in i en fastighetspärm 

 • Rondering

  Pärm

 • Alla värden

  Pärm

 • Felavhjälpning

  Pärm

 • Utförda Arbeten

  Pärm

                      Kontakta CleanSys för mer information
                          0346 - 21 50 10  |  0791 - 00 01 27

Fortsätt läsa

Installation och Service Avgasare

Klimatsmart och energieffektiv

När det gäller service av fastighetens avgasare och tryckhållning är det nödvändigt för att man ska få en energieffektiv och kostandseffektiv fastighet.
Kunder vilka kräver hög kvalitet och minsta tänkbara energiförbrukning litar på oss att vi levererar ett slutresultat som uppfyller dessa krav.

Vi på CleanSys Sverige har erfarenhet som sträcker sig över 25 år inom fastighet avgasare och tryckhållning. Vi har ett högt engagemang för att säkerställa att alla kunder som anlitar oss får högkvalitativ service och får en support plattform användbar för att effektivt och energieffektivt hantera systemrelaterade problem.

CleanSys Sverige har tekniska experter som hjälper kunderna att lösa problem som har att göra med tryckhållning, energiscenarior och avgasning av systemvätskor. Vi hjälper kunder med ett antal olika behov, såsom effektivare energiuttag för att skydda klimatet, förbättring av energiflödet samt implementering av moderna energilösningar. 
Vi har ett fördjupat kunskapskunnande och förmågan att förbättra problem som finns inom värme/kyl energin.

Oavsett fastighet och vilka behov denna har, så finns det garanterat en lösning som CleanSys Sverige kan ge dig. Vi arbetar hårt för att säkerställa att våra kunder har tillgång till den bästa service och modernaste energieffektiviseringen för deras fastighet och system.
Så om det är service avavgasare och tryckhållning som du söker, är CleanSys Sverige det bästa alternativet för din fastighet.

 

Installation
Avgasare

Ger besparingar

GODKÄND INSTALLATÖR

 • O2-X Avgasare Soft.X C Tryckhållning

  Avgasare och Tryckhållning

  O2-X Avgasare
  Soft-X C Tryckhållning

 • Vento 8.1 Connect

  Installation SWECO

  Installation avgasare SWECO

  Installation 3 st avgasare SWECO-Huset

Installation

 • Undertrycksavgasare

  Offert

 • Litet Magnetitfilter

  c:a 3500kr

 • NoTap (om inget uttag)

  Storlekspris

 • Installationsmaterial

  c.a 3000kr

 • Arbete

  Offert

 • Ev. Optimering

  Offert

 • + Serviceavtal

  Kostnadsfritt

 • Utforska

  Vätskeanalys

  Syrehalt, Magnetit, Bakterier
  Konduktivitet, Fouling
  Mikrobubblor, pH-värdet

 • Åtgärda

  Optimering

  Rengöring från
  Magnetit, Partiklar
  Gaser och Bakterier

 • Säkerställ

  Serviceavtal

  På avgasare
  Funktionen kan fallera
  och ge gaser i systemet

 • Kylsystem

  SWECO-Huset Stockholm

  I detta kylsystem kördes en optimering med magnetitfilter och byte av avgasare till en Vento 14.1 Connect. Som kopplades ihop med befintligt Compresso tryckhållningssystem. 
  Huset är 65 meter högt.

 • Partikelfilter

  Filtrerar Magnetit och Partiklar

  Åtgärden har minimal materialpåverkan och maximalt skydd mot såväl syre som koldioxid. I konceptet är filtreringen en helt naturlig del av rengöringsprocessen. Vi löser upp och filtrerar bort alla förorenande partiklar från det igensatta energisystemet och dessa partiklar behöver tas bort genom en filtreringen. Inga kemikalier skall finns kvar i systemet, ett kemikaliefritt system är ett optimalt system. 

Lång erfarenhet
av Avgasare

CleanSys har lång erfarenhet med att installera och serva de flesta avgasare. Dessa maskiner är väldigt känsliga mot ändringar i systemet: Tryck, magnetit eller aggressiv vätska. 
Med ett serviceavtal säkerställer ni en lång livslängd med optimal funktion på Er installerade avgasare.

CleanSys ger Er möjligheten att få en ekonomisk och miljöeffektiv fastighet i Er portfölj.

Säkerställ en minskad energikostnad som kan minska Er budget.

Kontakta oss redan idag, då vi har en framförhållning idagsläget.

010 - 7500 754  |  0791 - 00 01 27

__________________________________________

Fortsätt läsa

Injustering

Injustering av fastigheter

Kontakta oss gärna för en mer utförlig information.

Allt Börjar Med Rena System

För att en injustering av ett värmesystem eller kylsystem skall fungera krävs RENA SYSTEM.

Då kan systemen injusteras till sina optimala värde.
CleanSys rengör och energieffektiviserar systemen och stora besparingar i energikostnaden och driftkostnaden är bara början.

Vi använder TA Metoden

IMI Hydronic Engineering har ett utmärkt verktyg och program för att kunna injustera sina och andras ventiler. Dessutom har IMI utbytbara radiatortermostater som utan adapter passar på alla radiatorventiler.

Med allt detta gör det oss till ett modernt energieffektiviserings företag. 


TA Scope

Exakt Injustering

Med ett TA Scope får vi alltid rätt och exakta värden.
Injusteringen håller då systemen optimala.

Flödes Kontroll

Med felaktiga flöden kan systemet inte föra ut värmen/kylan och kalla radiatorer eller dålig kyla blir resultatet.

Optimal Injustering

Vi bestämmer auktoriteten på reglerventilerna och tar reda på pumpens energiförbrukning, så att energiförbrukningen i fastigheten kan minimeras.

Felsökning

Med en felsökning kan felaktiga ventiler, magnetit eller syre upptäckas i fastighetens system. Ni erhåller ett protokoll tillsammans med åtgärdsdokument.

Serviceavtal

Med ett serviceavtal upptäcker du felaktigheterna innan de ställer till med stora problem. Skaffa ett du också.

Från kostnadskrävande till energioptimalt.

Efter en energieffektivisering och en injustering. Kommer fastigheten att ha optimerade system. Energikostnaden har då rasat och driftkostnaden sjunkit. Men framför allt får fastigheten nöjda och glada hyresgäster. Och en nöjd ägare. 

Kontakta Oss

 • Glada Hyresgäster

  Förre klagomål och
  mindre extra kostnader.

 • Driftteknikern

  Kan fortsätta med
  det löpande underhållet.

 • Kostnaden

  Fastighetens ekonomi
  ger en ökad vinst.

Säg Hej

Ta gärna kontakt med oss genom att ringa, maila eller här på våra kontaktsidor.

Kontakta Oss

 • Epost

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Falkenberg

  Allévägen 29A
  311 45 Falkenberg
  0346 - 21 50 10

 • Mobil

  0791 - 00 01 27

Fortsätt läsa

Läs vår Policy