Skip to main content

CleanSys Support

Om CleanSys Sverige

CleanSys Sverige är ett teknik företag i framkant.

CleanSys Sverige är ett företag som miljöeffektiviserar Era hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. Både privata fastighetsägare och statliga fastigheter. 
Vår Tekniker Thomas Rosenhoff har jobbat med de flesta stora fastighetsaktörerna. Och har lång erfarenhet inom problematiken i fastigheters vattenburna värme/kylsystem.
Samarbetet med CleanSys ger miljövänligare system, samt att fastigheten når upp till sin Miljö Policy. Energiuttaget och driftkostnader minskar med upp till 25%. Säkrare drift och mindre klagomål.

energibyggare logo slide 
Personalen är utbildade Energibyggare
 

 Mission

CleanSys Sverige  har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande i fastigheter genom att utveckla metoder och sälja effektiva apparater för de flesta typer av miljöer. 
Vatten = Optimering och Undertrycks Avgasare, Tryckhållning

Kvalité Policy

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö och ett engagemang som leder till ständiga förbättringar av de tjänster och arbeten vi utför, samt av våra interna processer och rutiner. Detta är en förutsättning för CleanSys Sverige verksamhet och för att kunna behålla och överträffa våra kunders förtroende och förväntningar. 

Vi realiserar det genom service, effektivitet, kompetens och flexibilitet vilket innebär att alla uppdrag utförs baserade på kundens behov. Vi skall marknadsföra, producera och utveckla rätt tjänst och rätt teknisk nivå i relation till kundens önskemål och krav, samt övriga krav, detta till konkurrenskraftiga priser med syfte att skapa en långsiktig och bestående utveckling av CleanSys Sverige. Vi vänder oss till både stora och små fastighetsägare som prioriterar kvalitet, erfarenhet och kompetens inom energieffektivisering och luft teknik.

Det här åstadkommer CleanSys Sverige genom: 

 • med planering och koordinering av våra tjänster
 • att använda och hantera utrustningen på ett för respektive uppdrag optimerat sätt
 • att upprätthålla en öppen och uppriktig kommunikation med kunder och personal
 • att varje uppdrag skall kunna ge rekommendation för nya uppdrag
 • kontinuerlig information av personal för att säkerställa professionellt agerande, kompetens och motiverat utförande av uppdrag
 • att aktivt och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar och effektivisering
 • att leverera i rätt tid, på rätt sätt och till rätt pris

Det är samtligas medarbetares gemensamma uppgift att se till att denna policy upprätthålls. Policyn ligger till grund för vårt dagliga arbete oavsett profession i syfte att CleanSys Sverige ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt och långsiktigt framgångsrikt entreprenadföretag.

Affärsidé:

CleanSys Sverige är ett teknikföretag med försäljning av tjänster. I huvudsak verksamt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder rening av Värmesystem, Värmeåtervinningssystem och Kylsystem med tillhörande servicearbeten, installation av den idag bästa avgasaren O2-X.

Service på de flesta Avgasare och Tryckhållningssystem. Årlig garantiservice

Våra kunder utgörs av: Fastighetsägare och förvaltare, som värdesätter en långsiktig relation med en kvalificerad och kostnadseffektiv partner. 
Vår Tekniker Thomas Rosenhoff har jobbat med:
IKEA, ICA Fastigheter, Corem Property Group, Karolinska Institutet, GEKÅS, Fastpartner, Riksbyggen, Newsec, Areim Real Estate, Stena Fastigheter, Hufvudstaden, Wallenstam, Lunds universitet, Sigillet, Europeiska Motor m.m.

Villor vad avser rengöring av Värmesystem (med ROT Avdrag).

Allt CleanSys Sverige gör ska prä­glas av:

 • Kun­skap­sex­cel­lens
 • Pro­fes­sionellt bemötande
 • Bran­schnormerande kvalitet på varor och tjänster
 • Exakt lever­ans av tjänster
 • Uthål­lig lönsamhet
 • Hälsoförbättrande åtgärder
 • Miljöekonomiska vin­ster
 • Budget nedsättande åtgärder med miljöeffektivitet

Våra Kunskaper

Vad vi vet och kan om de system och de arbetsredskap vi arbetar med.

  

Värmesystem

99%

  

Kylsystem

99%

  

Teknik

99%

  

Ventilation

50%

  


 
Läs vår Policy