CleanSys Energieffektivisering
onsdag 22 februari 2017

CleanSys  förädlar din fastighet!

Från kol till fjärrvärme ger mer magnetit.

Fjärrvärmen är en miljövänligare energikälla till fastigheterna. Men den har sina nackdelar, vattnet i värmesystemet blir inte lika varmt som förr. Nu blir det korrosion, beläggningar och magnetit som hindrar värmen att nå ut till hela systemet. Det är där CleanSys optimerar flödet i systemen.

Energi effektivisering - System effektivisering
Hyreshus - Bostadsrättsföreningar -
Kommersiella Fastigheter

Miljövänlig migration

Fastigheten får efter en rengöring av CleanSys positiva miljöaspekter på 'energi' och 'innemiljö'. Vilket ger ett plus för Green Building och Miljödiplomeringen.

Maximal effektivitet genom toppmodern teknik

Tekniska framsteg förändrar hela tiden kraven på din infrastruktur. CleanSys uppgraderar fortlöpande dina energisystem till den senaste miljömoderna tekniken, förbättrar din energieffektivitet, gör din budget mindre ansträngd, skyddar dina investeringar och sänker dina driftskostnader. Med system effektivisering ger vi dig en besparing på energiuttag och drift. Installatör av av komplett avgasare. Vi utför inga elektromagnetiska metoder då dessa endast minskar symtomen något, och inte tar bort syret samt inte angriper källan till problemen.

CleanSys är en av Sveriges ledande aktörer inom fastigheters systemeffektivisering. Varje vecka, året om, hjälper vi svenska fastigheter att få besparingar och bli mer energieffektivare. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både fastighetens drift och dess energianläggningar. Vi är energibyggare som utbildats av Energimyndigheten för att alltid ha en kunskap på topp inom energieffektiviseringen. 
Vårt erbjudande har en stor bredd. Men en sak förenar allt; målsättningen att du ska få ut mer, för mindre pengar. Djup kompetens, förståelse för fastighetsbranchens villkor och våra kunder gör att vi vågar lova detta.

UPP TILL

20% LÄGRE DRIFTKOSTNAD

Kostnadsbesparing
Energieffektiv fastighet.

Vi vet vad det krävs att vara ledande!

Kommunikation

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Tekniska råd ger ett mervärde för oss båda.

Lönsamhet

Ett samarbete med CleanSys  är lönsamt för fastighetsägare och förvaltare.

Planering

Effektivt med planering och upplägg av arbetsgången, detta ger ett arbete utfört med kvalité

CleanSys har stenkollpå vad som händer på marknaden

 • icon

  Använder den senaste tekniken

  Mycket sker idag med datorernas hjälp, även i fastigheternas system.

 • icon

  Allt Dokumenteras

  Dokumentation är en viktig del av vår verksamhet. vilket ger dig som kund en trygghet i arbetet med kvalitén.

 • icon

  Intyg på rena system

  CleanSys ger fastigheten ett intyg på att det har ren vätska i sina system. Ett bra argument vid avyttring av fastigheten.

Teknik i framkant - CleanSys

 Intyg Rena system

CleanSys kontroll av kylsystem varmesystem

Nya regler för energieffektivisering

Energikartläggningen ska omfatta företagets verksamhet

Och föreslå kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändningen. Det europeiska rådet har nyligen tagit ytterligare ett steg i klimatarbetet och enats om ett gemensamt mål om att energieffektiviseringen ska uppgå till 27 procent till år 2030. Kraven på ökad energieffektivisering på såväl europeisk som nationell nivå kommer med stor sannolikhet att leda till ytterligare krav på energieffektivisering. Idag används mer än 40 procent av energin i Sverige till antingen varmvatten eller temperaturreglering av byggnader, varför vi kan förvänta oss ytterligare krav på fastighetsbranschen i framtiden. Ändrades sedermera till minskning med 20% till 2020. Klarar din fastighet detta i nuläget?

Verklig energieffektivisering - system effektivisering uppnås främst genom att minska byggnadens energibehov, som vid en rengöring och avgasning av befintliga värmesystem samt kylsystem. Då spara du energi samt på miljön. Det är därför hög tid att byggreglerna anpassas så att de följer EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda samt att de ställer likvärdiga krav på byggnaderna, skriver miljö- och energiexperter.

Senaste nytt

Senaste nytt
 • Nu finns Energiläget i siffror 2017

  Nu finns Energiläget i siffror 2017 att ladda ner från Energimyndighetens webbplats. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Viss data finns i serier ända från 70-talet.

 • Energiutblick 2017: Vi behöver alla pusselbitar

  Transportsektorn ska bli fossilfri. Tillsammans med fem andra myndigheter har Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell strategi som ska bidra till att målet kan nås. Förslaget presenteras på Energiutblick 14 mars.

 • Kvartalsrapport nr 4 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

  Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 17,8 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 14,3 TWh byggts i Sverige och 3,5 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 4 år 2016 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

 • 60 miljoner till 15 forskningsprojekt om solel

  Energimyndigheten stöttar 15 projekt med drygt 60 miljoner kronor inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Projekten ska stärka svensk forskning och innovation samt bidra till att öka utbyggnaden av solel i Sverige.

 • Energimyndigheten och NVE bjuder in till ett svensk-norskt elcertifikatseminarium

  Onsdagen den 31 maj 2017 bjuder Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) in till det svensk-norska elcertifikatseminariet 2017.

Våra TjänsterHöjer effektivteten, skär ner kostnader och ger minskat energiuttag

Effekten ökar i systemen

Från att olika platser i fastigheten hade ojämn värme/kyla, dåligt flöde och svårt med de högst belägna punkterna. Efteråt får fastigheten ett jämnt flöde av värme/kyla i alla dess punkter.

MER

Besparing på upp till 20%

Efter Cleansys metoden får din fastighet en stor besparing både på energin och driften. Med upp till 20%, enstaka tillfällen ännu mer.

MER

 

Miljöekonomiskt

När CleanSys metoden har använts i systemen, är förutom fastigheten även miljön en stor vinnare. Mindre energiuttag ger mindre miljöpåverkan, du samverkar till ett hållbart samhälle.

MER

Kostnadsfri besiktning och vätskeanalys

CleanSys erbjuder nu kostnadsfria kontroller och vätskeanalyser i systemvätskan. Detta ger förutom energikartläggningen ett underlag för vidare åtgärder med en systemeffektivisering.

MER

 

Serviceavtal

Efter man installerat en undertrycks avgasare i systemet, behövs inget service avtal. De som inte installerat en avgasare, bör ha ett serviceavtal med CleanSys.

MER

Miljöpåverkan

CleanSys metoden har en positiv miljöpåverkan i fastigheten. Fastigheten minskar på miljöaspekter som 'energi' och 'inomhusklimat'. Vilket ger en miljövinst för ett hållbart samhälle.

MER

 

Produkter

Efter 100 års tillverkning...

More...

TTM Mag 76 är en effektiv...

More...

TTM NoXygen är en helautomatisk...

More...

CleanSys är stolta över...

More...

avgasning med tryckfall enligt...

More...

Vento V Connect är en cyklonisk...

More...

Automatisk avskiljare för...

More...

Vätskeanalys

 • Exakta mätvärden inom 1 minut på plats.
 • Syrehalten (mg/l)
 • pH värdet (pH)
 • Ledningsförmågan (Konduktivitet) (µs/cm)
 • Kolsyra (mg/l - ppm)
 • Temperatur (C´)
 • Fouling (bubblor i provglas)
 • Skummande vätska (syns i provglas)
 • Magnetit (magnetiska partiklar i vätskan)
 • Systemhöjd (/m)
 • Systemtryck (/bar)
 • Avsyning av hela systemet.

Mycket av detta måste göras på plats och inom 1 minut. Avtappas med speciell slang.

Analyser gjorda i 'så kallade' laboratorium ger felaktiga resultat av värderna.

Beställ Kostnadsfri Kontroll

Rengöringens faser

 • Anborrning av NoTap vid behov.
 • Installation av 1-2 filter på bästa plats.
 • Avgasare installeras.
 • Avsyning av fastighetens komponenter.
 • Lagning av småfel som droppande ventiler.
 • Luftning och avtappning del av magnetit. 
 • Nålventiler/ventiler smörjas upp.
 • Vibration på radiatorer m.m. 
 • Genomgång av pumpar.
 • VVX:er, bafflar, Eurotemprar m.m. synas. 
 • Systemtrycket justeras.
 • Efter rengöring analys av vätskan igen.
 • Rapport om mekaniska åtgärder som behövs.

Mycket spring i fastigheten. Hyresgäster meddelade om åtgärder föreligger, för att slippa irritaion.

Beställ Kostnadsfri Kontroll

Besparingar som görs

 • Energiuttaget minskar.
 • Besparingar görs på energikostnaden.
 • Du får en ren optimerad systemvätska.
 • Viktiga Miljöaspekter minskar.
 • Felanmälningar minskar drastiskt.
 • Driftkostnaden sänks kraftigt.
 • Hyresgästerna blir nöjdare.
 • Jämnare värme/kyla i fastigheten.
 • Ökar drastigt systemets livslängd.
 • Inga dyra ombyggnader.

Totalt kan mycket pengar sparas. Och du ger framtiden hopp om en bättre miljö. Fastigheten når upp till 2020 års 20% besparing.

Beställ Kostnadsfri Kontroll

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen
eWest Group - Taktvätt och Fasadtvätt - Takmålning och Fasadmålning
Köp och Sälj sajt - GRATIS
Köp och Sälj sajt - GRATIS
CleanSys - Energieffektivisering
--------------------- ---------------------