CleanSys Energieffektivisering
söndag 28 augusti 2016

CleanSys  visar vägen till success!

Från kol till olja - nu fjärrvärme.

Fjärrvärmen är en miljövänligare energikälla till fastigheterna. Men den har sina nackdelar, vattnet i värmesystemet blir inte lika varmt som förr. Nu blir det korrosion, beläggningar och magnetit som hindrar värmen att nå ut till hela systemet. Det är där CleanSys optimerar flödet i systemen.

Köp systemeffektiviserings paket med installation
Energi effektivisering - System effektivisering
Hyreshus - Bostadsrättsföreningar -
Kommersiella Fastigheter

Miljövänlig migration

Fastigheten får efter en rengöring av CleanSys positiva miljöaspekter på 'energi' och 'innemiljö'. Vilket ger ett plus för Green Building och Miljödiplomeringen.

Maximal effektivitet genom toppmodern teknik

Tekniska framsteg förändrar hela tiden kraven på din infrastruktur. CleanSys uppgraderar fortlöpande dina energisystem till den senaste miljömoderna tekniken, förbättrar din energieffektivitet, gör din budget mindre ansträngd, skyddar dina investeringar och sänker dina driftskostnader. Med system effektivisering ger vi dig en besparing på energiuttag och drift. Installatör av av komplett avgasare. Vi utför inga elektromagnetiska metoder då dessa endast minskar symtomen något, och inte tar bort syret samt inte angriper källan till problemen.

CleanSys är en av Sveriges ledande aktörer inom fastigheters systemeffektivisering. Varje vecka, året om, hjälper vi svenska fastigheter att få besparingar och bli mer energieffektivare. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både fastighetens drift och dess energianläggningar. Vi är energibyggare som utbildats av Energimyndigheten för att alltid ha en kunskap på topp inom energieffektiviseringen. 
Vårt erbjudande har en stor bredd. Men en sak förenar allt; målsättningen att du ska få ut mer, för mindre pengar. Djup kompetens, förståelse för fastighetsbranchens villkor och våra kunder gör att vi vågar lova detta.

MER ÄN

20ÅRS KUNNANDE

Vi har varit med länge och utvecklat vår egen metod.

UPP TILL

20%LÄGRE DRIFTKOSTNAD

Kostnadsbesparing
Energieffektiv fastighet.

Vi vet vad det krävs att vara ledande!

Kommunikation

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Tekniska råd ger ett mervärde för oss båda.

Lönsamhet

Ett samarbete med CleanSys  är lönsamt för fastighetsägare och förvaltare.

Planering

Effektivt med planering och upplägg av arbetsgången, detta ger ett arbete utfört med kvalité

CleanSys har stenkollpå vad som händer på marknaden

 • icon

  Använder den senaste tekniken

  Mycket sker idag med datorernas hjälp, även i fastigheternas system.

 • icon

  Allt Dokumenteras

  Dokumentation är en viktig del av vår verksamhet. vilket ger dig som kund en trygghet i arbetet med kvalitén.

 • icon

  Intyg på rena system

  CleanSys ger fastigheten ett intyg på att det har ren vätska i sina system. Ett bra argument vid avyttring av fastigheten.

Teknik i framkant - CleanSys

 Intyg Rena system

CleanSys kontroll av kylsystem varmesystem

Nya regler för energieffektivisering

Energikartläggningen ska omfatta företagets verksamhet

Och föreslå kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändningen. Det europeiska rådet har nyligen tagit ytterligare ett steg i klimatarbetet och enats om ett gemensamt mål om att energieffektiviseringen ska uppgå till 27 procent till år 2030. Kraven på ökad energieffektivisering på såväl europeisk som nationell nivå kommer med stor sannolikhet att leda till ytterligare krav på energieffektivisering. Idag används mer än 40 procent av energin i Sverige till antingen varmvatten eller temperaturreglering av byggnader, varför vi kan förvänta oss ytterligare krav på fastighetsbranschen i framtiden. Ändrades sedermera till minskning med 20% till 2020. Klarar din fastighet detta i nuläget?

Verklig energieffektivisering - system effektivisering uppnås främst genom att minska byggnadens energibehov, som vid en rengöring och avgasning av befintliga värmesystem samt kylsystem. Då spara du energi samt på miljön. Det är därför hög tid att byggreglerna anpassas så att de följer EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda samt att de ställer likvärdiga krav på byggnaderna, skriver miljö- och energiexperter.

 - 

Senaste nytt

Senaste nytt
 • Sverige bidrar till omställningen av Mexikos energisystem

  Mexiko vill öka andelen fossilfri energitillförsel i elsystemet till 25 procent. Just nu leder Sverige en internationell workshop i Mexiko City om smarta elnät för att hjälpa Mexiko nå målet.

 • Kvartalsrapport nr 2 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

  Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 16,4 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 13,5 TWh byggts i Sverige och 2,9 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 2 år 2016 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

 • Information om planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden kommer på torsdag

  Energimyndigheten publicerar ny information om svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden på torsdag den 18 augusti kl 13.00.

 • Allt mer förnybart bränsle vid transporter

  Andelen förnybart bränsle inom transportsektorn ökar från 15 till 23 procent till 2018, enligt Energimyndighetens nya kortsiktsprognos. Det är framför allt biodieseln HVO som spås öka kraftigt de närmaste åren. En viktig anledning till denna ökning är den skattebefrielse som infördes för HVO i maj 2014. Skattebefrielsen gör att HVO ligger på ungefär samma prisnivå som fossilt diesel.

 • Kvartalsrapport publiceras på torsdag

  Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 2 för 2016 om elcertifikatsmarknaden på torsdag den 18 augusti, klockan 13:00.

Produkter

Vento_V_Connect

Vento V Connect är en cyklonisk...

More...

VentoEcoEfficient

Avgasning med tryckfall enligt...

More...

CleanSys-NoXygen

TTM NoXygen är en helautomatisk...

More...

Zeparo_Cyclone_cat_front

Automatisk avskiljare för...

More...

Mag76

TTM Mag 76 är en effektiv...

More...

Boildermag 22-28

Efter 100 års tillverkning...

More...

Vätskeanalys

 • Exakta mätvärden inom 1 minut på plats.
 • Syrehalten (mg/l)
 • pH värdet (pH)
 • Ledningsförmågan (Konduktivitet) (µs/cm)
 • Kolsyra (mg/l - ppm)
 • Temperatur (C´)
 • Fouling (bubblor i provglas)
 • Skummande vätska (syns i provglas)
 • Magnetit (magnetiska partiklar i vätskan)
 • Systemhöjd (/m)
 • Systemtryck (/bar)
 • Avsyning av hela systemet.

Mycket av detta måste göras på plats och inom 1 minut. Avtappas med speciell slang.

Analyser gjorda i 'så kallade' laboratorium ger felaktiga resultat av värderna.

Beställ Kostnadsfri Kontroll

Rengöringens faser

 • Anborrning av NoTap vid behov.
 • Installation av 1-2 filter på bästa plats.
 • Avgasare installeras.
 • Avsyning av fastighetens komponenter.
 • Lagning av småfel som droppande ventiler.
 • Luftning och avtappning del av magnetit. 
 • Nålventiler/ventiler smörjas upp.
 • Vibration på radiatorer m.m. 
 • Genomgång av pumpar.
 • VVX:er, bafflar, Eurotemprar m.m. synas. 
 • Systemtrycket justeras.
 • Efter rengöring analys av vätskan igen.
 • Rapport om mekaniska åtgärder som behövs.

Mycket spring i fastigheten. Hyresgäster meddelade om åtgärder föreligger, för att slippa irritaion.

Beställ Kostnadsfri Kontroll

Besparingar som görs

 • Energiuttaget minskar.
 • Besparingar görs på energikostnaden.
 • Du får en ren optimerad systemvätska.
 • Viktiga Miljöaspekter minskar.
 • Felanmälningar minskar drastiskt.
 • Driftkostnaden sänks kraftigt.
 • Hyresgästerna blir nöjdare.
 • Jämnare värme/kyla i fastigheten.
 • Ökar drastigt systemets livslängd.
 • Inga dyra ombyggnader.

Totalt kan mycket pengar sparas. Och du ger framtiden hopp om en bättre miljö. Fastigheten når upp till 2020 års 20% besparing.

Beställ Kostnadsfri Kontroll

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen
eWest Group - Taktvätt och Fasadtvätt - Takmålning och Fasadmålning
------------------------------------------