CleanSys Energieffektivisering
tisdag 17 januari 2017

CleanSys  förädlar din fastighet!

Från kol till fjärrvärme ger mer magnetit.

Fjärrvärmen är en miljövänligare energikälla till fastigheterna. Men den har sina nackdelar, vattnet i värmesystemet blir inte lika varmt som förr. Nu blir det korrosion, beläggningar och magnetit som hindrar värmen att nå ut till hela systemet. Det är där CleanSys optimerar flödet i systemen.

Energi effektivisering - System effektivisering
Hyreshus - Bostadsrättsföreningar -
Kommersiella Fastigheter

Miljövänlig migration

Fastigheten får efter en rengöring av CleanSys positiva miljöaspekter på 'energi' och 'innemiljö'. Vilket ger ett plus för Green Building och Miljödiplomeringen.

Maximal effektivitet genom toppmodern teknik

Tekniska framsteg förändrar hela tiden kraven på din infrastruktur. CleanSys uppgraderar fortlöpande dina energisystem till den senaste miljömoderna tekniken, förbättrar din energieffektivitet, gör din budget mindre ansträngd, skyddar dina investeringar och sänker dina driftskostnader. Med system effektivisering ger vi dig en besparing på energiuttag och drift. Installatör av av komplett avgasare. Vi utför inga elektromagnetiska metoder då dessa endast minskar symtomen något, och inte tar bort syret samt inte angriper källan till problemen.

CleanSys är en av Sveriges ledande aktörer inom fastigheters systemeffektivisering. Varje vecka, året om, hjälper vi svenska fastigheter att få besparingar och bli mer energieffektivare. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både fastighetens drift och dess energianläggningar. Vi är energibyggare som utbildats av Energimyndigheten för att alltid ha en kunskap på topp inom energieffektiviseringen. 
Vårt erbjudande har en stor bredd. Men en sak förenar allt; målsättningen att du ska få ut mer, för mindre pengar. Djup kompetens, förståelse för fastighetsbranchens villkor och våra kunder gör att vi vågar lova detta.

UPP TILL

20%LÄGRE DRIFTKOSTNAD

Kostnadsbesparing
Energieffektiv fastighet.

Vi vet vad det krävs att vara ledande!

Kommunikation

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Tekniska råd ger ett mervärde för oss båda.

Lönsamhet

Ett samarbete med CleanSys  är lönsamt för fastighetsägare och förvaltare.

Planering

Effektivt med planering och upplägg av arbetsgången, detta ger ett arbete utfört med kvalité

CleanSys har stenkollpå vad som händer på marknaden

 • icon

  Använder den senaste tekniken

  Mycket sker idag med datorernas hjälp, även i fastigheternas system.

 • icon

  Allt Dokumenteras

  Dokumentation är en viktig del av vår verksamhet. vilket ger dig som kund en trygghet i arbetet med kvalitén.

 • icon

  Intyg på rena system

  CleanSys ger fastigheten ett intyg på att det har ren vätska i sina system. Ett bra argument vid avyttring av fastigheten.

Teknik i framkant - CleanSys

 Intyg Rena system

CleanSys kontroll av kylsystem varmesystem

Nya regler för energieffektivisering

Energikartläggningen ska omfatta företagets verksamhet

Och föreslå kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändningen. Det europeiska rådet har nyligen tagit ytterligare ett steg i klimatarbetet och enats om ett gemensamt mål om att energieffektiviseringen ska uppgå till 27 procent till år 2030. Kraven på ökad energieffektivisering på såväl europeisk som nationell nivå kommer med stor sannolikhet att leda till ytterligare krav på energieffektivisering. Idag används mer än 40 procent av energin i Sverige till antingen varmvatten eller temperaturreglering av byggnader, varför vi kan förvänta oss ytterligare krav på fastighetsbranschen i framtiden. Ändrades sedermera till minskning med 20% till 2020. Klarar din fastighet detta i nuläget?

Verklig energieffektivisering - system effektivisering uppnås främst genom att minska byggnadens energibehov, som vid en rengöring och avgasning av befintliga värmesystem samt kylsystem. Då spara du energi samt på miljön. Det är därför hög tid att byggreglerna anpassas så att de följer EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda samt att de ställer likvärdiga krav på byggnaderna, skriver miljö- och energiexperter.

 - 

Senaste nytt

Senaste nytt
 • Nu är det dags att deklarera elcertifikaten

  Senast den 1 mars behöver du deklarera kvotplikten för beräkningsår 2016.

 • Publiceringsplanen för officiell energistatistik 2017

  Är du på jakt efter energistatistik och undrar när den publiceras? Nu finns en publiceringsplan för när den officiella energistatistiken publiceras under 2017.

 • Tuffare krav på nätverksstandby

  Ekodesignkraven på produkter med nätverskuppkoppling har skärpts. Nu måste produkterna som kommer ut på marknaden dra hälften så mycket el, men fortfarande göra samma jobb.

 • Tävling om världens energismartaste gatu- och industribelysning

  Tillverkar eller importerar du riktigt energismarta gatu- eller industriarmaturer? Då har du chansen att delta i den internationella tävlingen om marknadens energieffektivaste belysning, SEAD Lighting Awards 2017. Sista anmälningsdag för produkter är den 12 februari 2017.

 • Sök medel inom Nätverket för vindbruk

  I dag startar årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. Kommuner, regioner, länsstyrelser och ideella organisationer är välkomna att ansöka om stöd för aktiviteter kopplade till områden som är viktiga när vindkraften byggs ut.

Våra TjänsterHöjer effektivteten, skär ner kostnader och ger minskat energiuttag

Effekten ökar i systemen

Från att olika platser i fastigheten hade ojämn värme/kyla, dåligt flöde och svårt med de högst belägna punkterna. Efteråt får fastigheten ett jämnt flöde av värme/kyla i alla dess punkter.

MER

Besparing på upp till 20%

Efter Cleansys metoden får din fastighet en stor besparing både på energin och driften. Med upp till 20%, enstaka tillfällen ännu mer.

MER

 

Miljöekonomiskt

När CleanSys metoden har använts i systemen, är förutom fastigheten även miljön en stor vinnare. Mindre energiuttag ger mindre miljöpåverkan, du samverkar till ett hållbart samhälle.

MER

Kostnadsfri besiktning och vätskeanalys

CleanSys erbjuder nu kostnadsfria kontroller och vätskeanalyser i systemvätskan. Detta ger förutom energikartläggningen ett underlag för vidare åtgärder med en systemeffektivisering.

MER

 

Serviceavtal

Efter man installerat en undertrycks avgasare i systemet, behövs inget service avtal. De som inte installerat en avgasare, bör ha ett serviceavtal med CleanSys.

MER

Miljöpåverkan

CleanSys metoden har en positiv miljöpåverkan i fastigheten. Fastigheten minskar på miljöaspekter som 'energi' och 'inomhusklimat'. Vilket ger en miljövinst för ett hållbart samhälle.

MER

 

Produkter

Vento_V_Connect

Vento V Connect är en cyklonisk...

More...

VentoEcoEfficient

avgasning med tryckfall enligt...

More...

CleanSys-NoXygen

TTM NoXygen är en helautomatisk...

More...

Zeparo_Cyclone_cat_front

Automatisk avskiljare för...

More...

Mag76

TTM Mag 76 är en effektiv...

More...

Boildermag 22-28

Efter 100 års tillverkning...

More...

Vätskeanalys

 • Exakta mätvärden inom 1 minut på plats.
 • Syrehalten (mg/l)
 • pH värdet (pH)
 • Ledningsförmågan (Konduktivitet) (µs/cm)
 • Kolsyra (mg/l - ppm)
 • Temperatur (C´)
 • Fouling (bubblor i provglas)
 • Skummande vätska (syns i provglas)
 • Magnetit (magnetiska partiklar i vätskan)
 • Systemhöjd (/m)
 • Systemtryck (/bar)
 • Avsyning av hela systemet.

Mycket av detta måste göras på plats och inom 1 minut. Avtappas med speciell slang.

Analyser gjorda i 'så kallade' laboratorium ger felaktiga resultat av värderna.

Beställ Kostnadsfri Kontroll

Rengöringens faser

 • Anborrning av NoTap vid behov.
 • Installation av 1-2 filter på bästa plats.
 • Avgasare installeras.
 • Avsyning av fastighetens komponenter.
 • Lagning av småfel som droppande ventiler.
 • Luftning och avtappning del av magnetit. 
 • Nålventiler/ventiler smörjas upp.
 • Vibration på radiatorer m.m. 
 • Genomgång av pumpar.
 • VVX:er, bafflar, Eurotemprar m.m. synas. 
 • Systemtrycket justeras.
 • Efter rengöring analys av vätskan igen.
 • Rapport om mekaniska åtgärder som behövs.

Mycket spring i fastigheten. Hyresgäster meddelade om åtgärder föreligger, för att slippa irritaion.

Beställ Kostnadsfri Kontroll

Besparingar som görs

 • Energiuttaget minskar.
 • Besparingar görs på energikostnaden.
 • Du får en ren optimerad systemvätska.
 • Viktiga Miljöaspekter minskar.
 • Felanmälningar minskar drastiskt.
 • Driftkostnaden sänks kraftigt.
 • Hyresgästerna blir nöjdare.
 • Jämnare värme/kyla i fastigheten.
 • Ökar drastigt systemets livslängd.
 • Inga dyra ombyggnader.

Totalt kan mycket pengar sparas. Och du ger framtiden hopp om en bättre miljö. Fastigheten når upp till 2020 års 20% besparing.

Beställ Kostnadsfri Kontroll

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen
eWest Group - Taktvätt och Fasadtvätt - Takmålning och Fasadmålning
CleanSys - Energieffektivisering
------------------------------------------