HÅLLBART
SAMHÄLLE

KLIMATSMART FASTIGHET

Klimatsmarta fastigheter värmesystem och kylsystem

Idag vill alla ha en klimatsmart fastighet, men vad är klimatsmart fastighet egentligen?

Många äro åtgärderna för att få ett riktigt klimatsmart vattenburet energisystem.

  • Internetstyrda undercentraler
  • Rumsgivare
  • AI
  • Mätbara flöden
  • Moderna pumpar
  • m.m

För att dessa åtgärder skall fungera, måste ett system vara rent.
CleanSys Sverige har erfarenhet att fixa till ett rent energisystem.

Ett värme/kylsystem har ett optimalt flöde som är bestämt från början. Med partiklar (magnetit) och gaser i systemen försämras dessa flöderna radikalt. Energiuttaget och energikostnaden blir då så mycket större i fastigheten.


Hämtad ifrån United Nation

Att få rätt balans i system

Urbaniseringen - särskilt i utvecklingsekonomier - kommer att leda till att cirka 1,5 miljarder fler människor lever i städer under de kommande 20 åren. Utmaningen kommer att vara att stödja sådan tillväxt med minimal miljöpåverkan. Att öka energieffektiviteten i bostäder och kommersiella byggnader som sjukhus, skolor, kontor, köpcentra och industrianläggningar kan på ett betydande sätt bidra till att minska koldioxidutsläpp och efterfrågan på energi. En så kallad system effektivisering.

Vårt Erbjudande

CleanSys Sverige erbjuder ett syrereglerautomationssystem som kan hjälpa dig att spara energi genom att justera temperaturen och energiförbrukningen för energisystemet. Efter att ha rengjort värmesystem och kylsystem installerar vi en av de bästa avgasarna som optimerar energisystemet till det värde det ursprungligen tänktes ha. Med CleanSys metoden kan man förvänta sig besparingar på upp till 25% eller mer, efter energieffektiviseringen med CleanSys metoden.

Vätskeanalys och Översyn
Ring: 010 - 7500 754 | 0791 - 00 01 27

Installation av NoTap på Värmeåtervinning på Karolinska
Energieffektivisering

#klimatsmart #hållbart #samhälle #energieffektivisering #systemeffektivisering #urbanisering #energiförbrukning #besparing #fastigheter #cleansys #energieffektiva #värmesystem #kylsystem

Läs vår Policy