Anaeroba Bakterier
Anaeroba Bakterier
Ofta i kylsystem och återvinningssystem
Magnetit
Magnetit
Orsakar sämre flöden och slipar ner pumpar samt ventiler.

Syre Luft

CleanSys syre korrosion

Gränsvärden: 0,3 - 0,5 mg/l dock högst 1 mg/l.

Syre utgör den största andelen gaser i värmesystemen och kylsystemen. Men även CO2CH4 och H2 finns ofta då i mindre delar.

Syre är en väldigt reaktiv gas. I system med mycket stål minskas syrgasen beroende på korrosion från 8 ml/l ner till 0,1 ml/l på några timmar efter att systemet är påfyllt.

Detta är gränsvärdet för korrosion på 0,1 mg/l. Detta är ett tecken på syrets farliga egenskaper i vattenburna värmesystem och kylsystem och ett varför öppna system blivit ersatt av slutna system, då gärna med en CleanSys avgasare.

Syre i kylsystem eller värmesystem (radiatorer) ger upphov till syrekorrosion. Korrosionen tillsammans med vattnets hårdhet förorsakar mycket avlagringar på ventiler, värmeväxlare, givare och rörens insidor. Systemens livslängd förkortas väldigt fort. Vi har erfarenhet av att redan efter 2-3 år kan radiatorer bli genomrostade och börja läcka då inget görs i systemen.

Varje höst när värmesystemen skall igång, måste man alltid lufta radiatorerna. Men en rengöring med CleanSys metoden och en installerad CleanSys avgasare i systemen så slipper du detta.