Produkter

Jonisering

Ozonfri Jonisering av luft. 
Ger ren luft utan bakterier, virus och andra mikro biologiska ämnen.
Tar bort statisk elektricitet i t.ex. passagerar fartyg, tiillverkning m.m.
Våra ozonfria joniseringsaggregat ger rena rör i fastighetens ventilation. 

#köpcentrum #sjukhus #arena #flygplatser #fartyg #fastigheter #tillverkning