#installation

Installation och Service Avgasare

Klimatsmart och energieffektiv

Installation
Avgasare

Ger besparingar

GODKÄND INSTALLATÖR

 • Vento 14.1 Connect med Compresso Tryckhållning

  SWECO

  Installation avgasare SWECO

 • Vento 8.1 Connect

  SWECO

  Installation avgasare SWECO

Installation

 • Undertrycksavgasare

  Offert

 • Litet Magnetitfilter

  Offert

 • NoTap (om inget uttag)

  Offert

 • Installationsmaterial

  Offert

 • Arbete

  Offert

 • Ev. Optimering

  Offert

 • + Serviceavtal

  Offert

 • Utforska

  Vätskeanalys

  Syrehalt, Magnetit, Bakterier
  Konduktivitet, Fouling
  Mikrobubblor, pH-värdet

 • Åtgärda

  Optimering

  Rengöring från
  Magnetit, Partiklar
  Gaser och Bakterier

 • Säkerställ

  Serviceavtal

  På avgasare
  Funktionen kan fallera
  och ge gaser i systemet

 • Kylsystem

  SWECO-Huset Stockholm

  I detta kylsystem kördes en optimering med magnetitfilter och byte av avgasare till en Vento 14.1 Connect. Som kopplades ihop med befintligt Compresso tryckhållningssystem. 
  Huset är 65 meter högt.

 • Partikelfilter

  Filtrerar Magnetit och Partiklar

  Åtgärden har minimal materialpåverkan och maximalt skydd mot såväl syre som koldioxid. I konceptet är filtreringen en helt naturlig del av rengöringsprocessen. Vi löser upp och filtrerar bort alla förorenande partiklar från det igensatta energisystemet och dessa partiklar behöver tas bort genom en filtreringen. Inga kemikalier skall finns kvar i systemet, ett kemikaliefritt system är ett optimalt system. 

Lång erfarenhet
av Avgasare

CleanSys har lång erfarenhet med att installera och serva de flesta avgasare. Dessa maskiner är väldigt känsliga mot ändringar i systemet: Tryck, magnetit eller aggressiv vätska. 
Med ett serviceavtal säkerställer ni en lång livslängd med optimal funktion på Er installerade avgasare.

CleanSys ger Er möjligheten att få en ekonomisk och miljöeffektiv fastighet i Er portfölj.

Säkerställ en minskad energikostnad som kan minska Er budget.

Kontakta oss redan idag, då vi har en framförhållning idagsläget.

010 - 7500 754  |  0791 - 00 01 27

__________________________________________

Serviceavtal

Serviceavtal CleanSys Sverige

Serviceavtal
Avgasare - Tryckhållning

Med ett serviceavtal har fastighetens system alltid ha en optimerad och exakt systemvätska.

Utöver energieffektivisering och energioptimering så kan CleanSys idag erbjuda serviceavtal för fastigheters avgasare och tryckhållningssystem. Oavsett om ni har gjort en energieffektivisering tidigare – eller bara har behov av en översyn av er fastighets värme/kyla - är detta något för er!

Med ett serviceavtal hos CleanSys säkerställer ni på ett optimerat samt en alltid fungerande och hållbar fastighet. Genom regelbundet underhåll av er värmecentrals funktioner och ert kylsystem, kan vi ge er en fastighet som får förlängd livslängd och alltid med en energibesparing! Du slipper fundera över service, tillsyn och kontroll av din värmecentral och kylsystem, samtidigt som fastigheten blir mer driftsäker och ekonomisk i uppvärmningen och kylningen.

Vad ingår i ett  serviceavtal?
Vi kommer och gör service på avgasare samt tryckhållning där vi även tar en analys på vätskan för att säkerhetsställa att funktionen är exakt.
Detta gör vi 1-2-4 gånger per år. (Beroende på fastighet.)
Ni får även tillgång till support/felanmälan på webben.
Ett supportnummer bara för Er med Serviceavtal.

Ring för mer Info:
010 - 7500 754
0791 - 00 01 27

 

Kontakta Oss

QVT AB Serviceavtal

Vad kostar det?

Vi tar idag ingen avgift per fastighet för serviceavtalet.

En fast avgift vid varje servicetillfälle. 
Ev. material fås med rabatterade priser.
Vid fler system i samma fastighet, en mindre avgift per system.

Telefon
010 - 7500 754
0791 - 00 01 27

Kontakta Oss

INNEHÅLL SERVICEAVTAL

 • Justering Avgasare

 • Filterrensning Avgasare

 • Funktionstest Avgasare

 • Tryckhållningskontroll

 • Avsyning Läckage


Försäljning - Installation - Service

O2-X avgasare

O2-X

Den moderna avgasaren

En högeffektiv avgasare som effektivt avluftar och sanerar värme/kylsystem såväl nya som befintliga. 

Läs Mer

Läs vår Policy