Säkerhetsställer fastighetens värmesystem och kylsystem
Oxonfri Jonisering i Ventilation

Jonisering som den skall vara - Läs Mer

Serviceavtal för avgasare
i värmesystem och kylsystem.

Ha ett optimerat och energieffektivt system alltid.
1. Service på systemvätskan och undertrycksavgasare.
2. Vi kommer ut 1 - 4 ggr per år beroende på storlek eller varje månad m.m.
3. Fastigheten blir energiekonomisk och lägre driftkostnad.
4. Minskad driftkostnad i budgeten.

Vid ett Serviceavtal på avgasare i din fastighet får du:

- Egen felanmälan och support på webben.
- Snabb åtgärd vid problem i systemen.
- Rabatt på rengöring av systemvätskan.
- Rabatt på en installerad Vento el. Servitec Avgasare. 

CleanSys är ett företag som miljöeffektiviserar Era hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. Både privata fastighetsägare och statliga fastigheter. 
Vår Tekniker Thomas Rosenhoff har jobbat med de flesta stora fastighetsaktörerna. Och har lång erfarenhet inom problematiken i fastigheters vattenburna värme/kylsystem.

Samarbetet med CleanSys ger miljövänligare system, samt att fastigheten når upp till sin Miljö Policy. Energiuttaget och driftkostnader minskar med upp till 25-30%. Säkrare drift och mindre klagomål.

Beställ en kostnadsfri analys och besiktning - Serviceavtal

 

 • Optimering Värmesystem

  Värmesystem

  Energibesparing

  Här finns mycket magnetit och mikrobubblor som isolerar komponenter samt vvx från att överföra värmen. En energieffektivisering är nödvändig för att återställa systemvätskan till optimal. Systemet blir då fullt fungerande och besparingar på energikostnaden, driftkostnaden och miljöuttaget görs.

 • Optimering Kylsystem

  Kylsystem

  Även här finns mycket magnetit och mikrobubblor. Systemvätskan i kylsystemen brukar få en kletig konsistens. Detta beror på att vätska under tryck reagerar olika på värme eller kyla. Vid en energieffektivisering återfår systemvätskan sin form och låter kylan överföras till de olika komponenterna återigen. Besparingar gör då även här.

 • Optimering Värmeåtervinning

  Värmeåtervinning

  Dessa system är byggda för att ge upp till 40% i besparingar på värmekostnaden. Men oftast har de varit orörda och dåligt fungerande i fastigheterna. Vid en energieffektivisering så återfår de besparingen, görs då även en energieffektivisering på övriga system i fastigheten fås stora besparingar på energikostnaden, driftkostnaden. Och fastigheten bidrar till ett hållbart samhälle.

En ren och optimerad systemvätska

Med en jämn energifördelning i en fastighet är det lättare att sänka medeltemperaturen. För varje grad du sänker medeltemperaturen minskar du fastighetens energiomsättning med mellan 6-11%. Med ren systemvätska och rätt injustering ger termostatventiler och reglerutrustning möjlighet att arbeta så effektivt som det var tänkt under alla temperaturförhållanden. Ett optimerat system kräver lägsta möjliga cirkulationsflöde och minskar därmed pumpens arbete och energikostnad. En samlad minskad energiomsättning på mellan 20-30% och en återbetalningstid på ett halvt- till ett år är inte ovanlig. System som är rätt injustering ger därför hyresgästerna en högre komfort samtidigt som man minskar miljöbelastningen samt sänker energikostnaderna.

Uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i värme- & kylsystem.

All installation och service på värmesystem skall följa 
Svensk standard SS-EN 12828:2012+A1:2014 för en välmående och optimerad systemvätska.Ämnen och Orsaker
Syre | Bakterier
Magnetit | Kväve

Läs Mer

CleanSys Sverige Installation Serviceavtal Avgasare

Optimering

Uppnå bättre driftnetto, lägre drifts- service- underhålls- & energikostnader. Få bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- samt i värme- & kylsystem. Med optimering och energieffektivisering.

 • Bättre flöden i systemen
 • Det blir värme/kyla i alla komponenterna
 • Magnetiten rensas ut och återkommer aldrig mer
 • Alla gaser försvinner med en Vento Avgasare
 • Besparingar på 25% på energikostnaden m.m.
 • Minskar klagomålen och kostnad för drifttekniker
Våra Kontor
Vill du veta mer

Vill du veta mer?

010 - 7500 754

Öppettider

Mån, Fre: 08.00 - 16.00
Lör, Sön: Stängt

Adress

Allévägen 29A
Falkenberg, Halland

Minska fastighetens budget

Nyhetsbrev

GDPR
Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna skicka dig nyhetsbrev och anpassade erbjudanden. Kort sagt, för att ge dig en så bra upplevelse av oss som möjligt.

CleanSys sparar på cleansys.se endast namn, email och telefonnummer, för våra nyhetsbrev och CRM.

Läs vår Policy